Die REMONDIS-Welt der Nachhaltigkeit

REMONDIS' World of Sustainability

De REMONDIS-wereld van de duurzaamheid

Button für Menü
REMONDIS duurzaamheid

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

De duurzame wereld van REMONDIS

Duurzaamheid heeft talloze facetten, vooral bij ons als bedrijf dat dagelijks streeft naar behoud van natuurlijke hulpbronnen en klimaatbescherming. Duik in onze wereld van duurzaamheid en leer meer.

Kan de toekomst wachten?
Geen sprake van!

Trigger

Geen behoud van hulpbronnen zonder duurzaamheid. Alleen als we erin slagen de schaarste aan hulpbronnen efficiënt tegen te gaan, krijgen de volgende generaties en de huidige ontwikkelingslanden de kans om in welvaart te leven. Voor ons als een van de meest toonaangevende bedrijven ter wereld in recycling, service en water, kan er maar één doel zijn: aanpakken en het goede voorbeeld geven. Doe met ons mee.

Het enige wat een wegwerpmaatschappij weggooit, is haar toekomst

Trigger

Volgens het principe van recycling vóór verwijdering, doen we er alles aan om materiaalkringlopen te sluiten om de winning van grondstoffen en de energie-intensieve verwerking daarvan te verminderen. Met de grootste inzet en altijd nieuwe technologieën. Omdat recycling te belangrijk is om tevreden te zijn met wat er al is bereikt.

Vandaag een grondstof, morgen een gerecyclede grondstof.
Zonder waardeverlies

Trigger

Grondstoffen zijn eindig. Desondanks wordt er niet zuinig met grondstoffen omgegaan. Slechts 14 procent van de Duitse vraag naar grondstoffen wordt gedekt door recycling. En dat terwijl gerecyclede grondstoffen kwalitatief niet alleen gelijkwaardig zijn, maar ook nog eens gunstig zijn voor de klimaat- en energiebalans.

Lijkt een industriegebied, maar heeft een CO2-balans van 25.000 hectare bos

Trigger

Het Lippewerk in Lünen is een technologische locatie en klimaatbeschermingsproject in één. Bij activiteiten die hier worden uitgevoerd, wordt jaarlijks 466.000 ton CO2 bespaard. In de natuur zou hiervoor een bosgebied met 37 miljoen bomen nodig zijn. Het is zeker leuk om te gaan wandelen, maar probeer eens 1400 banen te creëren in een bos.

Wil een Green Deal slagen,
schuif hem dan niet op de lange termijn

Trigger

Als er iemand weet hoe je de Green Deal in de praktijk brengt, dan zijn wij het wel. Dat bewijst niet alleen ons innovatief vermogen bij het produceren van gerecyclede grondstoffen en hernieuwbare energieën, maar ook alle andere dingen die we doen om het klimaat te beschermen. Het beste voorbeeld is het door ons geïnitieerde Duitse stortverbod, waarvoor we al langere tijd EU-brede invoering eisen. Dat zou in één keer 67 procent minder broeikasgasuitstoot in een van de vier grootste economische sectoren opleveren.

Is drinkwater vanzelfsprekend?
748 miljoen mensen zien dat anders

Trigger

Volgens de VN is toegang tot schoon water een mensenrecht. De werkelijkheid is dat wereldwijd 748 miljoen mensen hun drinkwater nog steeds uit besmette bronnen halen. Wat kan een lokaal bedrijf daaraan veranderen? Heel veel. De internationale projecten van REMONDIS zijn hiervan het bewijs.

Strikt genomen is er maar een groeisector.
En die bestaat al 3,9 miljard jaar

Trigger

Fosfor is een elementaire bouwsteen van het leven en onmisbaar voor alle leven op aarde. De vraag is navenant hoog. Alleen al in Europa is jaarlijks meer dan een miljoen ton fosfor nodig, onder andere als basis voor meststoffen en diervoeder. REMONDIS heeft gepatenteerde processen ontwikkeld om dit materiaal terug te winnen.

Wat is er over 400 jaar van u overgebleven?
Uw plastic afval

Trigger

Mensen die op zoek zijn naar een argument voor recycling van kunststoffen hoeven niet verder te kijken dan naar onze zeeën en oceanen. Tapijten van plastic afval drijven erin rond en zijn zo groot dat ze zelfs vanuit de ruimte te zien zijn. Dit probleem kan echter alleen op aarde worden opgelost - met meer verantwoord consumentengedrag en het consequent recyclen van kunststoffen.

Trigger

Kunt u zich hier een speeltuin voorstellen?
Wij wel

Trigger

Helaas zijn herinneringen niet het enige wat overblijft van braakliggende industrieterreinen. Deze terreinen zijn vaak sterk verontreinigd. Ons bedrijf REMEX ProTerra verplaatst, bewerkt en reinigt jaarlijks 1,7 miljoen ton grond met als doel verloren gegane grond te recupereren.

Is gevaarlijk afval alleen aanwezig op stortplaatsen?
Kijk eens in uw lades

Trigger

Gevaarlijke stoffen maken deel uit van ons dagelijks leven. Lege batterijen bevatten bijvoorbeeld schadelijk kwik en moeten volgens speciale procedures worden verwijderd. REMONDIS is het juiste adres om naartoe te gaan. We beschikken over toonaangevende technologieën voor de verwerking van gevaarlijk afval, inclusief kwikverwerking.

Als in er een lampje gaat branden,
kan dat onze schuld zijn

Trigger

REMONDIS genereert alleen in op het Lippewerk jaarlijks 336.900 megawattuur aan energie door afvalverbranding, klimaatneutraal en zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast ontwikkelen we voortdurend nieuwe methoden om op een milieuvriendelijke manier elektriciteit en warmte op te wekken.

Hoe leef je duurzaam?
Het liefst van binnenuit

Trigger

Water prediken maar wijn drinken? Niet bij REMONDIS. Het spreekt voor zich dat onze allesomvattende visie op duurzaamheid inhoudt dat wij zelf ook duurzaam zijn. Dat begint bij de energiezuinigheid van ons hoofdkantoor en eindigt bij de strikte naleving van strenge sociale normen op alle REMONDIS-locaties wereldwijd.

Winst is er om te investeren
Bij voorkeur voor het grote goed

Trigger

Elk bedrijf probeert winst te maken. Dat is natuurlijk ook het geval bij REMONDIS. Maar voor ons is geld altijd een middel om een goed doel te behalen. Daarom wordt een groot deel van onze winst geïnvesteerd in nieuwe innovaties en recyclingtechnieken. Het behoud van waardevolle hulpbronnen dus.

Ergens anders werk je alleen voor zwarte cijfers.
Bij ons ook voor groene waarden

Trigger

Steeds meer medewerkers zoeken carrière-uitdagingen die vooral zinvol en duurzaam zijn. Bij ons vind je die. En dat ongeacht opleidingsniveau en kwalificaties. Werken ‘In opdracht van de toekomst’ betekent voor ons de toekomst mogelijk maken.

De juiste houding is een kwestie van attitude.
Niet alleen op een bureaustoel

Trigger

Om gezondheid op het werk te waarborgen, voeren we regelmatige ergonomische onderzoeken op de werkplek uit. Bovendien zorgen de hoogste veiligheidsnormen ervoor dat degenen die geen zittend werk doen, maar die bijvoorbeeld als industriële klimmer op grote hoogte werken, gezond blijven bij ons.

Een intelligent gebouw:
het hoofdkantoor van REMONDIS

Trigger

Ons nieuwe hoofdkantoor, gebouwd in 2010, is een schoolvoorbeeld van efficiëntie. Tijdens de bouw zijn verschillende innovatieve recyclingproducten van REMONDIS gebruikt. Het wordt verwarmd met restwarmte van het eigen datacentrum. De interne temperatuurregeling schakelt de verwarming automatisch uit als de ramen open staan. Behoorlijk slim.

We vinden het belangrijk om een goede buur te zijn.
Meer dan honderden keren

Trigger

Een belangrijk kenmerk van ons bedrijf is de gedecentraliseerde organisatie. Wij voelen ons betrokken bij elke afzonderlijke locatie en zien ons als partner van de lokale regionale economie. Dit alles in de geest van globaal denken en lokaal handelen.

De wereld elke dag een beetje beter maken – ook dat is duurzaamheid

Trigger

Het behoud van de hulpbronnen is een internationale aangelegenheid, maar de eerste stap begint bij ieder individu en de manier waarop hij/zij denkt. Daarom moet aan de ene kant wereldwijd worden nagedacht over betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid, en aan de andere kant moet de lokale bevolking worden bereikt en betrokken. REMONDIS-projecten laten zien hoe dit kan worden gedaan.

Het mooie van duurzaamheid:
het is aanstekelijk

Trigger

Duurzaamheid is geen toestand of voorwaarde maar een continu proces. En vooral: duurzaamheid is teamwerk. Daarom werken we nauw samen met klanten, partners en onderzoekinstituten, die ook zorgen voor behoud van natuurlijke hulpbronnen en klimaatbescherming. Het resultaat is altijd nieuwe benaderingen en innovaties.

Een 10 met een krul:
het REMONDIS-duurzaamheidscertificaat

Trigger

Samen met het onafhankelijke instituut Fraunhofer UMSICHT hebben we een duurzaamheidscertificaat ontwikkeld dat uniek is in deze vorm. Dit stelt klanten in staat hun prestaties op het gebied van hulpbronnenbesparing en CO2-besparing te documenteren.

Wat de mens heeft samengevoegd,
moet hij ook weer kunnen scheiden

Trigger

Recycling begint eerder dan de meeste mensen denken, namelijk al bij het ontwerp van het product. Neem bijvoorbeeld composieten: deze zijn in het dagelijks leven dan wel praktisch, maar aan het einde van hun levensduur vormen ze soms een probleem omdat ze bijna niet of alleen met heel veel moeite kunnen worden gescheiden en gerecycled. Dit kan alleen worden verholpen door consequent ecodesign, dat rekening houdt met de milieuvriendelijkheid van producten vanaf de ontwikkeling tot het einde van hun gebruiksduur. Inclusief de mogelijkheid tot recyclen en het gebruik van gerecyclede grondstoffen.

Het bewijs dat afvalinzamelsystemen ook zeer efficiënt kunnen zijn

Trigger

Over de hele wereld vertrouwen gemeenten en klanten in de openbare sector op de expertise van REMONDIS. Het resultaat van deze zogenaamde Publiek-Private Samenwerkingen zijn stabiele tarieven voor burgers en professionele afvalverwerking met optimale recyclingpercentages. Daarvan profiteert uiteindelijk ook het milieu.

Waar wordt gebrouwen, heb je water nodig.
En ons

Trigger

Duurzame productie heeft bij steeds meer bedrijven hoge prioriteit. Wij van REMONDIS helpen u graag waar mogelijk. En we kunnen veel doen. Van afvalwaterzuivering en de verwerking van reststoffen tot biogasproductie direct ter plaatse.

Eerst zuiver koper,
dan een speld in een hooiberg?

Trigger

Grondstoffen verdwijnen niet, ze zijn verborgen. De complexe producten van vandaag de dag bestaan uit zoveel kleine elementen dat het praktisch onmogelijk lijkt om ze terug te winnen en te scheiden op type. Door je te richten op materiaalstromen kan het veel makkelijker worden.

We sturen duurzaamheid op reis.
Over alle grenzen heen

Trigger

Onze technologie kopiëren? Ja, graag! Onze recyclingactiviteiten in Lünen fungeren wereldwijd als rolmodel en hebben zelfs een onderscheiding van de KlimaExpo.NRW ontvangen. We zijn erin geslaagd onze knowhow over te dragen naar vele bloeiende regio's over de hele wereld, zoals de Eco-Industriële parken in Azië, die nu worden beheerd volgens dezelfde hoge normen als op het Lippewerk.

Misschien wel de belangrijkste stap:
kijk eens in de spiegel

Trigger

Recent onderzoek heeft aangetoond dat iedereen veel meer zou kunnen doen om hulpbronnen te sparen. Gewoon door afval beter te scheiden. Alleen al in Duitsland kan zo jaarlijks 7,8 miljoen ton recyclebaar materiaal worden hergebruikt. Dat komt neer op 95 kilogram per inwoner.

Een roos is een roos is een roos.
Een auto wordt afval

Trigger

Een vergelijking met de werking van de natuur toont aan dat wat wij een materiaalkringloop noemen, vaak een beetje misleidend is. Dit komt voornamelijk omdat mensen vaak niet op een allesomvattende manier denken. De meeste materialen en vervuilende stoffen die bij de productie worden gebruikt, worden bijvoorbeeld gecombineerd, waardoor 100 procent recycling onmogelijk is. Het zogeheten Cradle to Cradle®-designconcept biedt een oplossing.

Omdat iets voor de toekomst wordt gebouwd,
betekent dat niet dat het eeuwig mee gaat.

Trigger

De productwereld evolueert voortdurend – niet in de laatste plaats energietransitie. Maar de milieuvoordelen van fotovoltaïsche systemen, windturbines en warmtekrachtsystemen vallen weg als ze niet redelijkerwijs als afval kunnen worden gerecycled. Hier is onderzoek nodig.

Duurzaamheid is de toekomst.
En de toekomst moet worden gestimuleerd

Trigger

Waar we een kans zien om het idee van duurzaamheid verder te promoten en te verankeren in de maatschappij, zetten we ons daar hartstochtelijk voor in. Dat begint met educatieve communicatie en strekt zich uit van con sultancyactiviteiten tot het stimuleren van lokale overheden om deel te nemen. Want samen knokken voor het goede doel is het aller-leukst.

Ze zeggen dat je op school levenslessen krijgt.
Daar zit een kern van waarheid in

Trigger

Politici en wetenschappers kunnen uitgebreide pamfletten schrijven over het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Maar het enige wat telt is dat wat uiteindelijk de samenleving bereikt. Daarom zetten wij ons in om duurzaamheid daar te brengen waar het gegarandeerd in vruchtbare aarde valt: op basisscholen.

Bij ons stond duurzaamheid al op de agenda toen je daar de verkiezing nog niet mee kon winnen

Trigger

We delen onze expertise graag met anderen. Als adviseurs van politici en verenigingen dragen wij er dagelijks toe bij dat kwesties als het behoud van hulpbronnen en klimaatbescherming het nodige gewicht in de schaal leggen. Lobbyen voor duurzaamheid dus.

Toen wij naar de universiteit gingen,
leerde hij net het alfabet

Trigger

Al sinds 1994 werkt EURAWASSER Nord – een bedrijf uit de REMONDIS groep – samen met de Universiteit van Rostock op het gebied van onderzoek en het stimuleren van jong talent. In termen van kennis opdoen is dat een vrij goede combinatie. Dat geldt natuurlijk ook voor projecten.

Een planeet kun je niet vermenigvuldigen.
Recyclinginspanningen wel

Trigger

Als het verbruik van hulpbronnen overal ter wereld zo hoog was als in Duitsland, zouden we 2,7 aarde nodig hebben in plaats van één. Er is dus maar één oplossing: bewuster consumeren, minder weggooien en beter recyclen. Om hier een koers naar duurzaamheid voor uit te zetten, werkt REMONDIS onder andere samen met NABU (de Duitse vereniging voor natuurbescherming).

Dat vergaderingen gebakken lucht produceren, kun je niet voorkomen.
Dat ze CO2 produceren wel

Trigger

Het Steigenberger Hotel in Berlijn werd in 2015 bekroond met de ‘Meeting Experts Green Award’. Waarom? Omdat bij evenementen die hier plaatsvinden, veel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en CO2-compensatie. REMONDIS ondersteunt Steigenberger met een recyclingconcept dat speciaal is ontwikkeld voor deze hotelketen.

Kennis is de enige bron
die onuitputtelijk is

Trigger

Iedereen heeft het over schaarste aan hulpbronnen en duurzaamheid. Maar wat is dat eigenlijk? We hebben ons best gedaan en belangrijke achtergrondinformatie over dit onderwerp voor u verzameld en dat op een aansprekende manier gepresenteerd.

Moeilijk te zeggen wat sneller is gesmolten.
De ijsschotsen of de klimaatdoelen van Rio

Trigger

De VN-conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio in 1992 was de eerste keer dat de kwestie van duurzaamheid onder de aandacht van het publiek werd gebracht. Toen werd besloten om de wereldwijde CO2-uitstoot aan te pakken. Maar sindsdien is er bijna niets meer gebeurd. Des te minder tijd hebben we nu om het broeikaseffect met succes te beteugelen.

Een koor met meer dan 190 stemmen –
allemaal solisten

Trigger

Hoewel duurzaamheid een mondiaal vraagstuk is, moet het in nationale structuren worden doordacht en geïmplementeerd. Wat gebeurt er op dit spanningsveld in de wereld, de EU en de Duitse politiek? En hoe presenteert duurzaamheid zich in deze verschillende dimensies? Dit hoofdstuk geeft antwoorden.

Sta op voor drie letters,
in plaats van achterover te leunen!

Trigger

Duurzaamheid vereist in beweging komen. Wereldwijd. De Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN in 2015 geven een overzicht van wat er precies gedaan moet worden om van onze planeet een plek te maken die de moeite waard is voor alle 7 miljard mensen.

Het heeft eeuwen geduurd om 118 elementen te ontdekken.
Die te laten verdwijnen, gaat angstaanjagend snel

Trigger

Iedereen heeft ooit gehoord of gelezen over de schaarste van grondstoffen. Maar hoe ernstig is het werkelijk met de beschikbaarheid van onze grondstoffen? En welke daarvan moeten worden gered en hoe? Aan de hand van geselecteerde voorbeelden vertellen we meer hierover.

Hoe kom je meer te weten over groene onderwerpen?
Surfend natuurlijk

Trigger

Het concept van duurzaamheid trekt van een steeds groter publiek - ook online. We hebben ons huiswerk voor u gedaan en de enorme verscheidenheid aan websites over dit onderwerp doorgenomen. Het resultaat is een interessante verzameling websites, portals en blogs.

Wereldwijd duurzaamheidsbeleid tot 2010

 • Het wereldwijde duurzaamheidsbeleid bestaat sinds 1987, toen de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling het rapport ‘Our Common Future’ publiceerde. In principe was het doel de bevrediging van de behoeften en de verantwoordelijkheid voor de hulpbronnen in een geglobaliseerde wereld met elkaar in overeenstemming te brengen. Voor het eerst werd gepostuleerd dat de middelen zo moeten worden beheerd dat de voorzieningen van toekomstige generaties worden gewaarborgd. En niet alleen in de geïndustrialiseerde landen, maar wereldwijd, en vooral in ontwikkelingslanden. In de daaropvolgende jaren waren er internationale conferenties over duurzaamheidsbeleid.

Op de VN-conferentie in Rio in 1992 is de internationale gemeenschap overeengekomen haar politieke actie af te stemmen op het leidende beginsel van duurzame ontwikkeling. Agenda 21 werd opgesteld om als leidraad te fungeren en aan te bevelen welke maatregelen de regeringen en hun burgers konden nemen. Achteraf gezien was Agenda 21 niet zo succesvol als gehoopt en voldeed het niet aan de verwachtingen, juist omdat het werd beschouwd als een lijst met aanbevelingen. Hetzelfde geldt voor het Protocol van Kyoto dat in 1997 door de industrielanden werd ondertekend en hen ertoe verplichtte tot verlaging van hun broeikasgasemissies. De vastgestelde doelstellingen zijn echter maar door een paar landen behaald. De grootste vervuilers, zoals de VS en Rusland, hebben het Kyotoprotocol niet eens ondertekend.


De millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's) die tijdens de Millenniumtop van de VN in 2000 zijn aangenomen, hebben betere resultaten opgeleverd. Het doel daarvan was de situatie van de ontwikkelingslanden tegen 2015 aanzienlijk te verbeteren, wat voor een groot deel is gelukt. Een paar belangrijke uitdagingen bleven echter onopgelost. Een van de meest urgente problemen van het duurzaamheidsbeleid is bijvoorbeeld dat klimaatverandering en de aantasting van het milieu de allerarmsten het hardst treffen.

De millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (2000 – 2015)

  1. bestrijding van extreme armoede en honger
  2. basisonderwijs voor iedereen
  3. gendergelijkheid en empowerment van vrouwen
  4. vermindering van de kindersterfte
  5. verbetering van de gezondheidszorg voor moeders
  6. bestrijding van hiv/aids, malaria en andere ernstige ziekten
  7. ecologische duurzaamheid
  8. totstandbrenging van een wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling

Wereldwijd duurzaamheidsbeleid sinds 2010

 • Met het oog op het aflopen van de MDG's is tijdens de VN-conferentie Rio+20 in 2012 een nieuwe reeks met zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) opgesteld. In tegenstelling tot de MDG's ligt de focus deze keer niet uitsluitend op ontwikkelingslanden. Het komt erop aan dat alle staten wereldwijd samenwerken om de sociale, economische en ecologische uitdagingen van een duurzame toekomst het hoofd te bieden. De SDG's zijn uiteindelijk aangenomen op de VN-top in september 2015. Slechts drie maanden later vond in Parijs de VN-conferentie over klimaatverandering plaats. Het bijzondere aan deze conferentie en het daar gevoerde duurzaamheidsbeleid, is dat de staten voor het eerst werden opgeroepen om vooraf bindende nationale klimaatdoelstellingen vast te stellen. Met succes. Bijna 190 landen hebben zich gecommitteerd om concrete maatregelen te nemen om de algemene doelstelling om de opwarming van de aarde terug te dringen tot maximaal twee graden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt dat opkomende economieën en ontwikkelingslanden financiële steun krijgen van geïndustrialiseerde landen voor hun inspanningen op het gebied van klimaatbescherming. Een zeer belangrijk punt van het huidige duurzaamheidsbeleid. Zo kan het beginsel van ongelijkheid worden tegengegaan: industrielanden waarvan de uitstoot van broeikasgassen al tientallen jaren de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering is, dringen er nu bij de minder ontwikkelde landen op aan om zonder dergelijke broeikasgasemissies te leven.

  Alles over het onderwerp Sustainable Development Goals, inclusief een te downloaden grafiek, vindt u in het hoofdstuk SDG’s

De mijlpalen van het wereldwijde duurzaamheidsbeleid

  • Start wereldwijd duurzaamheidsbeleid

   Rapport ‘Our Common Future’ van de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling

  • VN-conferentie in Rio

   Besluit van Agenda 21 over het onderwerp duurzaamheid

  • Kyotoprotocol

   Industrielanden zetten zich in om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

  • VN-Millenniumtop in New York

   Goedkeuring van de Millennium Development Goals (MDG’s)

  • VN-conferentie Rio+20

   Eerste ontwerp van de Sustainable Development Goals (SDG’s)

  • VN-top in New York

   Definitieve goedkeuring van de SDG’s

   VN-klimaatconferentie in Parijs                  
   Wereldgemeenschap verlicht zich tot de doelstelling van een maximale opwarming van de aarde van 2°C

Duurzaamheidsbeleid in de EU

  • De alliantie tussen de EU-lidstaten maakt het mogelijk om de leden een consistente politiek richting te geven in het duurzaamheidsbeleid. Dit gebeurt door middel van passende wetgevingsvoorstellen, richtsnoeren, programma's en contracten. Het duurzaamheidsbeleid is onderverdeeld in kerngebieden en wordt uitgewerkt door de specifieke actoren.

  Het gaat hierbij onder meer om milieu, landbouw en energiebeleid. De EU heeft in 1999 voor het eerst haar eigen strategie voor duurzame ontwikkeling geformuleerd, waarbij ze zich heeft gericht op de besluiten van de Conferentie van Rio. Deze strategie is twee jaar later, in 2001, in werking getreden en is sindsdien regelmatig geactualiseerd en aangepast. Het huidige duurzaamheidsbeleid van de EU, dat in 2006 is vastgesteld, richt zich op de volgende punten:

  • klimaatverandering en hernieuwbare energie, duurzaam vervoer
  • duurzame consumptie en duurzame productie
  • natuurlijke hulpbronnen
  • volksgezondheid
  • sociale integratie, bevolkingsontwikkeling en migratie
  • wereldwijde uitdagingen met betrekking tot armoede en duurzame ontwikkeling
  • horizontale maatregelen als bijdrage aan de kennismaatschappij 

  Het duurzaamheidsbeleid van de EU wordt regelmatig getoetst op vooruitgang. In totaal worden hiervoor meer dan 100 indicatoren opgesteld. Het huidige voortgangsverslag 2015 geeft een gemengd beeld. Het grootste potentieel voor verbetering ligt dan ook op het gebied van sociale integratie, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en mondiale partnerschappen.

  Duurzaamheidsvoortgang in de EU (vanaf 2015)

Duurzaamheidsbeleid in Duitsland

 • Met de ondertekening van Agenda 21 aangenomen tijdens de VN-conferentie van Rio 1992, heeft Duitsland zich ertoe verbonden het eigen duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Aan deze verplichting is pas tussen 1999 en 2002 actief voldaan. In samenwerking met de Duitse Raad voor Duurzame Ontwikkeling, die in 2001 werd opgericht, heeft de federale overheid de eerste Duitse duurzaamheidsstrategie ‘Perspectieven voor Duitsland’ opgesteld en deze in 2002 gepubliceerd. Hierin zijn 21 doelen en indicatoren beschreven. Voor de meeste indicatoren zijn kwantitatieve doelen geformuleerd. Het aantal indicatoren wordt voortdurend uitgebreid en momenteel zijn dit er 38. Het voortgangsverslag 2014 op basis van deze indicatoren schetst een beeld dat voor verbetering vatbaar is. Slechts 19 indicatoren ontwikkelen zich in de gewenste richting. Er zijn grote tekortkomingen, bijvoorbeeld op het gebied van het behoud van soorten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de overheidsschuld en het grondgebruik. Aan de andere kant is de broeikasgasreductiebalans positief. Duitsland was een van de weinige landen die de klimaatdoelstellingen van het Kyotoprotocol hebben behaald, en zelfs eerder dan gepland. Er is ook vooruitgang geboekt op het gebied van de energieproductiviteit.

  Aandachtsgebieden van het Duitse duurzaamheidsbeleid

  1. Efficiënt gebruik van energie – effectief beschermen van het klimaat
  2. Zorgen voor mobiliteit – bescherming van het milieu
  3. Gezond produceren – gezond eten
  4. Demografische verandering vormgeven
  5. Onderwijs en hervorming van universiteiten bevorderen
  6. Duurzame innovatie in de economie bevorderen
  7. Vermindering van het grondverbruik 

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen