Die REMONDIS-Welt der Nachhaltigkeit

REMONDIS' World of Sustainability

De REMONDIS-wereld van de duurzaamheid

Button für Menü
REMONDIS duurzaamheid

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

De duurzame wereld van REMONDIS

Duurzaamheid heeft talloze facetten, vooral bij ons als bedrijf dat dagelijks streeft naar behoud van natuurlijke hulpbronnen en klimaatbescherming. Duik in onze wereld van duurzaamheid en leer meer.

Kan de toekomst wachten?
Geen sprake van!

Trigger

Geen behoud van hulpbronnen zonder duurzaamheid. Alleen als we erin slagen de schaarste aan hulpbronnen efficiënt tegen te gaan, krijgen de volgende generaties en de huidige ontwikkelingslanden de kans om in welvaart te leven. Voor ons als een van de meest toonaangevende bedrijven ter wereld in recycling, service en water, kan er maar één doel zijn: aanpakken en het goede voorbeeld geven. Doe met ons mee.

Het enige wat een wegwerpmaatschappij weggooit, is haar toekomst

Trigger

Volgens het principe van recycling vóór verwijdering, doen we er alles aan om materiaalkringlopen te sluiten om de winning van grondstoffen en de energie-intensieve verwerking daarvan te verminderen. Met de grootste inzet en altijd nieuwe technologieën. Omdat recycling te belangrijk is om tevreden te zijn met wat er al is bereikt.

Lijkt een industriegebied, maar heeft een CO2-balans van 25.000 hectare bos

Trigger

Het Lippewerk in Lünen is een technologische locatie en klimaatbeschermingsproject in één. Bij activiteiten die hier worden uitgevoerd, wordt jaarlijks 466.000 ton CO2 bespaard. In de natuur zou hiervoor een bosgebied met 37 miljoen bomen nodig zijn. Het is zeker leuk om te gaan wandelen, maar probeer eens 1400 banen te creëren in een bos.

Is drinkwater vanzelfsprekend?
748 miljoen mensen zien dat anders

Trigger

Volgens de VN is toegang tot schoon water een mensenrecht. De werkelijkheid is dat wereldwijd 748 miljoen mensen hun drinkwater nog steeds uit besmette bronnen halen. Wat kan een lokaal bedrijf daaraan veranderen? Heel veel. De internationale projecten van REMONDIS zijn hiervan het bewijs.

Strikt genomen is er maar een groeisector.
En die bestaat al 3,9 miljard jaar

Trigger

Fosfor is een elementaire bouwsteen van het leven en onmisbaar voor alle leven op aarde. De vraag is navenant hoog. Alleen al in Europa is jaarlijks meer dan een miljoen ton fosfor nodig, onder andere als basis voor meststoffen en diervoeder. REMONDIS heeft gepatenteerde processen ontwikkeld om dit materiaal terug te winnen.

Wat is er over 400 jaar van u overgebleven?
Uw plastic afval

Trigger

Mensen die op zoek zijn naar een argument voor recycling van kunststoffen hoeven niet verder te kijken dan naar onze zeeën en oceanen. Tapijten van plastic afval drijven erin rond en zijn zo groot dat ze zelfs vanuit de ruimte te zien zijn. Dit probleem kan echter alleen op aarde worden opgelost - met meer verantwoord consumentengedrag en het consequent recyclen van kunststoffen.

Trigger

Kunt u zich hier een speeltuin voorstellen?
Wij wel

Trigger

Helaas zijn herinneringen niet het enige wat overblijft van braakliggende industrieterreinen. Deze terreinen zijn vaak sterk verontreinigd. Ons bedrijf REMEX ProTerra verplaatst, bewerkt en reinigt jaarlijks 1,7 miljoen ton grond met als doel verloren gegane grond te recupereren.

Is gevaarlijk afval alleen aanwezig op stortplaatsen?
Kijk eens in uw lades

Trigger

Gevaarlijke stoffen maken deel uit van ons dagelijks leven. Lege batterijen bevatten bijvoorbeeld schadelijk kwik en moeten volgens speciale procedures worden verwijderd. REMONDIS is het juiste adres om naartoe te gaan. We beschikken over toonaangevende technologieën voor de verwerking van gevaarlijk afval, inclusief kwikverwerking.

Als in er een lampje gaat branden,
kan dat onze schuld zijn

Trigger

REMONDIS genereert alleen in op het Lippewerk jaarlijks 336.900 megawattuur aan energie door afvalverbranding, klimaatneutraal en zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast ontwikkelen we voortdurend nieuwe methoden om op een milieuvriendelijke manier elektriciteit en warmte op te wekken.

Hoe leef je duurzaam?
Het liefst van binnenuit

Trigger

Water prediken maar wijn drinken? Niet bij REMONDIS. Het spreekt voor zich dat onze allesomvattende visie op duurzaamheid inhoudt dat wij zelf ook duurzaam zijn. Dat begint bij de energiezuinigheid van ons hoofdkantoor en eindigt bij de strikte naleving van strenge sociale normen op alle REMONDIS-locaties wereldwijd.

Winst is er om te investeren
Bij voorkeur voor het grote goed

Trigger

Elk bedrijf probeert winst te maken. Dat is natuurlijk ook het geval bij REMONDIS. Maar voor ons is geld altijd een middel om een goed doel te behalen. Daarom wordt een groot deel van onze winst geïnvesteerd in nieuwe innovaties en recyclingtechnieken. Het behoud van waardevolle hulpbronnen dus.

Ergens anders werk je alleen voor zwarte cijfers.
Bij ons ook voor groene waarden

Trigger

Steeds meer medewerkers zoeken carrière-uitdagingen die vooral zinvol en duurzaam zijn. Bij ons vind je die. En dat ongeacht opleidingsniveau en kwalificaties. Werken ‘In opdracht van de toekomst’ betekent voor ons de toekomst mogelijk maken.

De juiste houding is een kwestie van attitude.
Niet alleen op een bureaustoel

Trigger

Om gezondheid op het werk te waarborgen, voeren we regelmatige ergonomische onderzoeken op de werkplek uit. Bovendien zorgen de hoogste veiligheidsnormen ervoor dat degenen die geen zittend werk doen, maar die bijvoorbeeld als industriële klimmer op grote hoogte werken, gezond blijven bij ons.

Een intelligent gebouw:
het hoofdkantoor van REMONDIS

Trigger

Ons nieuwe hoofdkantoor, gebouwd in 2010, is een schoolvoorbeeld van efficiëntie. Tijdens de bouw zijn verschillende innovatieve recyclingproducten van REMONDIS gebruikt. Het wordt verwarmd met restwarmte van het eigen datacentrum. De interne temperatuurregeling schakelt de verwarming automatisch uit als de ramen open staan. Behoorlijk slim.

We vinden het belangrijk om een goede buur te zijn.
Meer dan honderden keren

Trigger

Een belangrijk kenmerk van ons bedrijf is de gedecentraliseerde organisatie. Wij voelen ons betrokken bij elke afzonderlijke locatie en zien ons als partner van de lokale regionale economie. Dit alles in de geest van globaal denken en lokaal handelen.

De wereld elke dag een beetje beter maken – ook dat is duurzaamheid

Trigger

Het behoud van de hulpbronnen is een internationale aangelegenheid, maar de eerste stap begint bij ieder individu en de manier waarop hij/zij denkt. Daarom moet aan de ene kant wereldwijd worden nagedacht over betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid, en aan de andere kant moet de lokale bevolking worden bereikt en betrokken. REMONDIS-projecten laten zien hoe dit kan worden gedaan.

Het mooie van duurzaamheid:
het is aanstekelijk

Trigger

Duurzaamheid is geen toestand of voorwaarde maar een continu proces. En vooral: duurzaamheid is teamwerk. Daarom werken we nauw samen met klanten, partners en onderzoekinstituten, die ook zorgen voor behoud van natuurlijke hulpbronnen en klimaatbescherming. Het resultaat is altijd nieuwe benaderingen en innovaties.

Een 10 met een krul:
het REMONDIS-duurzaamheidscertificaat

Trigger

Samen met het onafhankelijke instituut Fraunhofer UMSICHT hebben we een duurzaamheidscertificaat ontwikkeld dat uniek is in deze vorm. Dit stelt klanten in staat hun prestaties op het gebied van hulpbronnenbesparing en CO2-besparing te documenteren.

Eerst zuiver koper,
dan een speld in een hooiberg?

Trigger

Grondstoffen verdwijnen niet, ze zijn verborgen. De complexe producten van vandaag de dag bestaan uit zoveel kleine elementen dat het praktisch onmogelijk lijkt om ze terug te winnen en te scheiden op type. Door je te richten op materiaalstromen kan het veel makkelijker worden.

Het bewijs dat afvalinzamelsystemen ook zeer efficiënt kunnen zijn

Trigger

Over de hele wereld vertrouwen gemeenten en klanten in de openbare sector op de expertise van REMONDIS. Het resultaat van deze zogenaamde Publiek-Private Samenwerkingen zijn stabiele tarieven voor burgers en professionele afvalverwerking met optimale recyclingpercentages. Daarvan profiteert uiteindelijk ook het milieu.

Waar wordt gebrouwen, heb je water nodig.
En ons

Trigger

Duurzame productie heeft bij steeds meer bedrijven hoge prioriteit. Wij van REMONDIS helpen u graag waar mogelijk. En we kunnen veel doen. Van afvalwaterzuivering en de verwerking van reststoffen tot biogasproductie direct ter plaatse.

We sturen duurzaamheid op reis.
Over alle grenzen heen

Trigger

Onze technologie kopiëren? Ja, graag! Onze recyclingactiviteiten in Lünen fungeren wereldwijd als rolmodel en hebben zelfs een onderscheiding van de KlimaExpo.NRW ontvangen. We zijn erin geslaagd onze knowhow over te dragen naar vele bloeiende regio's over de hele wereld, zoals de Eco-Industriële parken in Azië, die nu worden beheerd volgens dezelfde hoge normen als op het Lippewerk.

Misschien wel de belangrijkste stap:
kijk eens in de spiegel

Trigger

Recent onderzoek heeft aangetoond dat iedereen veel meer zou kunnen doen om hulpbronnen te sparen. Gewoon door afval beter te scheiden. Alleen al in Duitsland kan zo jaarlijks 7,8 miljoen ton recyclebaar materiaal worden hergebruikt. Dat komt neer op 95 kilogram per inwoner.

Een roos is een roos is een roos.
Een auto wordt afval

Trigger

Een vergelijking met de werking van de natuur toont aan dat wat wij een materiaalkringloop noemen, vaak een beetje misleidend is. Dit komt voornamelijk omdat mensen vaak niet op een allesomvattende manier denken. De meeste materialen en vervuilende stoffen die bij de productie worden gebruikt, worden bijvoorbeeld gecombineerd, waardoor 100 procent recycling onmogelijk is. Het zogeheten Cradle to Cradle®-designconcept biedt een oplossing.

Omdat iets voor de toekomst wordt gebouwd,
betekent dat niet dat het eeuwig mee gaat.

Trigger

De productwereld evolueert voortdurend – niet in de laatste plaats energietransitie. Maar de milieuvoordelen van fotovoltaïsche systemen, windturbines en warmtekrachtsystemen vallen weg als ze niet redelijkerwijs als afval kunnen worden gerecycled. Hier is onderzoek nodig.

Duurzaamheid is de toekomst.
En de toekomst moet worden gestimuleerd

Trigger

Waar we een kans zien om het idee van duurzaamheid verder te promoten en te verankeren in de maatschappij, zetten we ons daar hartstochtelijk voor in. Dat begint met educatieve communicatie en strekt zich uit van con sultancyactiviteiten tot het stimuleren van lokale overheden om deel te nemen. Want samen knokken voor het goede doel is het aller-leukst.

Ze zeggen dat je op school levenslessen krijgt.
Daar zit een kern van waarheid in

Trigger

Politici en wetenschappers kunnen uitgebreide pamfletten schrijven over het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Maar het enige wat telt is dat wat uiteindelijk de samenleving bereikt. Daarom zetten wij ons in om duurzaamheid daar te brengen waar het gegarandeerd in vruchtbare aarde valt: op basisscholen.

Bij ons stond duurzaamheid al op de agenda toen je daar de verkiezing nog niet mee kon winnen

Trigger

We delen onze expertise graag met anderen. Als adviseurs van politici en verenigingen dragen wij er dagelijks toe bij dat kwesties als het behoud van hulpbronnen en klimaatbescherming het nodige gewicht in de schaal leggen. Lobbyen voor duurzaamheid dus.

Toen wij naar de universiteit gingen,
leerde hij net het alfabet

Trigger

Al sinds 1994 werkt EURAWASSER Nord – een bedrijf uit de REMONDIS groep – samen met de Universiteit van Rostock op het gebied van onderzoek en het stimuleren van jong talent. In termen van kennis opdoen is dat een vrij goede combinatie. Dat geldt natuurlijk ook voor projecten.

Een planeet kun je niet vermenigvuldigen.
Recyclinginspanningen wel

Trigger

Als het verbruik van hulpbronnen overal ter wereld zo hoog was als in Duitsland, zouden we 2,7 aarde nodig hebben in plaats van één. Er is dus maar één oplossing: bewuster consumeren, minder weggooien en beter recyclen. Om hier een koers naar duurzaamheid voor uit te zetten, werkt REMONDIS onder andere samen met NABU (de Duitse vereniging voor natuurbescherming).

Dat vergaderingen gebakken lucht produceren, kun je niet voorkomen.
Dat ze CO2 produceren wel

Trigger

Het Steigenberger Hotel in Berlijn werd in 2015 bekroond met de ‘Meeting Experts Green Award’. Waarom? Omdat bij evenementen die hier plaatsvinden, veel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en CO2-compensatie. REMONDIS ondersteunt Steigenberger met een recyclingconcept dat speciaal is ontwikkeld voor deze hotelketen.

Kennis is de enige bron
die onuitputtelijk is

Trigger

Iedereen heeft het over schaarste aan hulpbronnen en duurzaamheid. Maar wat is dat eigenlijk? We hebben ons best gedaan en belangrijke achtergrondinformatie over dit onderwerp voor u verzameld en dat op een aansprekende manier gepresenteerd.

Moeilijk te zeggen wat sneller is gesmolten.
De ijsschotsen of de klimaatdoelen van Rio

Trigger

De VN-conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio in 1992 was de eerste keer dat de kwestie van duurzaamheid onder de aandacht van het publiek werd gebracht. Toen werd besloten om de wereldwijde CO2-uitstoot aan te pakken. Maar sindsdien is er bijna niets meer gebeurd. Des te minder tijd hebben we nu om het broeikaseffect met succes te beteugelen.

Een koor met meer dan 190 stemmen –
allemaal solisten

Trigger

Hoewel duurzaamheid een mondiaal vraagstuk is, moet het in nationale structuren worden doordacht en geïmplementeerd. Wat gebeurt er op dit spanningsveld in de wereld, de EU en de Duitse politiek? En hoe presenteert duurzaamheid zich in deze verschillende dimensies? Dit hoofdstuk geeft antwoorden.

Sta op voor drie letters,
in plaats van achterover te leunen!

Trigger

Duurzaamheid vereist in beweging komen. Wereldwijd. De Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN in 2015 geven een overzicht van wat er precies gedaan moet worden om van onze planeet een plek te maken die de moeite waard is voor alle 7 miljard mensen.

Het heeft eeuwen geduurd om 118 elementen te ontdekken.
Die te laten verdwijnen, gaat angstaanjagend snel

Trigger

Iedereen heeft ooit gehoord of gelezen over de schaarste van grondstoffen. Maar hoe ernstig is het werkelijk met de beschikbaarheid van onze grondstoffen? En welke daarvan moeten worden gered en hoe? Aan de hand van geselecteerde voorbeelden vertellen we meer hierover.

Hoe kom je meer te weten over groene onderwerpen?
Surfend natuurlijk

Trigger

Het concept van duurzaamheid trekt van een steeds groter publiek - ook online. We hebben ons huiswerk voor u gedaan en de enorme verscheidenheid aan websites over dit onderwerp doorgenomen. Het resultaat is een interessante verzameling websites, portals en blogs.

Veel potentieel voor recycling in Duitsland

  • Niet voor niets wordt Duitsland wereldwijd beschouwd als een rolmodel op het gebied van recycling. Maar rolmodellen hebben ook de plicht om zichzelf te verbeteren. En wat dat betreft is er nog veel ruimte voor verbetering. Uit een onderzoek van het INFA-instituut uit 2014 bleek dat 75 procent van de regio’s en steden hun afval niet tot het uiterste niveau verzamelen en recyclen. Doorberekend voor heel Duitsland levert dit ongeveer 7,8 miljoen ton waardevolle materialen op die bovendien uit gemeentelijk afval kunnen worden teruggewonnen. Duidelijke efficiëntiedoelstellingen van politici zouden een mogelijkheid zijn om hiervoor de weg te banen. Maar hoe dan ook kunnen burgers en bedrijven bijdragen door het verhogen van het recyclingpercentage door nog consequenter afval te scheiden.

  • Het volledige INFA-onderzoek over recyclingpotentieel van Duits gemeentelijke afval als PDF downloaden

  De hoeveelheden recyclebare materialen die nog uit Duits afval kunnen worden teruggewonnen.  

   

  De door de politiek geplande Duitse wet op recyclebare materialen richt zich op slechts 1,5 procent van het restafval – op afval dat geen verpakkingsafval is en van hetzelfde materiaal - en zou dus leiden tot slechts 5 kilogram meer recyclebare materialen die per persoon worden ingezameld. Volgens de INFA-studie is het werkelijke potentieel 19 keer zo groot.

Wie houdt er van afval? Wij!

 • Als grootste dienstverlener van Duitsland op het gebied van recycling sluiten wij natuurlijk het onderwerp ‘het potentieel beter benutten’ niet uit. Onze taak is de meest efficiënte verwerkingsprocessen voor alle verzamelde recyclebare materialen te ontwikkelen. Hoe beter dit echter kan worden bereikt, hoe zuiverder het type recyclebaar materiaal wordt ingezameld. Feit is: alles wat aan waardevol materiaal, dat wil zeggen feitelijk recyclebaar materiaal bij het restafval belandt, loopt het risico verloren te gaan voor recycling. Slechts in zeer weinig gevallen beschikken gemeenten over sorteerfaciliteiten voor restafval. Meestal komt het materiaal direct in de afvalverbranding terecht en wordt het dus alleen thermisch gebruikt.

  Potentieel recyclebaar materiaal in Duitsland

  Door consequente gescheiden afvalinzameling konden aanzienlijk meer recyclebare materialen in Duitsland worden gerecycled. Van de 5,3 en 1,4 miljoen ton (potentieel restafval en grof vuil) komt nog eens 1,1 miljoen ton uit verzamelsystemen die hier niet worden vermeld – bijvoorbeeld uit eigen compostering

Het probleem van de gele zak

De INFA-studie over het onderwerp stedelijk afval onthult niet alleen mogelijkheden, maar ook problemen. Misschien is de politiek of de bureaucratie wel de meest urgente kwestie op dit moment. Wat dringend nodig is, is een recyclingwet die op bevredigende en doeltreffende wijze zorgt voor de gescheiden inzameling van plastic, metalen en drankkartons. Het systeem van de gele zak of de gele bak is de afgelopen jaren ontoereikend gebleken. Hierin worden allerhande verpakkingen verzameld. Dit is aan de ene kant niet effectief, omdat het ingeworpen materiaal vanwege de verschillende stoffen sowieso nog in de sortering van afval moet worden gescheiden. Het is echter ook contraproductief omdat het onderscheid tussen verpakking en niet-verpakking, dat voor de consument moeilijk te begrijpen is, herhaaldelijk tot fouten leidt. Met andere woorden, iets komt vaak terecht in het restafval wat veel beter in de recyclingbak kon worden weggegooid. Sommige districten hebben een recyclingbak ingevoerd voor alle kunststof- en metaalafval - d.w.z. verpakkingen en niet-verpakkingen - maar dit is nog steeds geen ideale oplossing.

De biobak – hard nodig en toch genegeerd

 • Er zijn niet altijd nieuwe wetten nodig om het potentieel van recycling optimaal te benutten. Soms is het voldoende zijn om gewoon de bestaande regelgeving consequent te handhaven. De biobak is daar een goed voorbeeld van. Hoewel het gebruik ervan bij wet is voorgeschreven, zijn er nog steeds gebieden waar het niet wordt gebruikt. Het gevolg is een enorme hoeveelheid bioafval per jaar dat onnodig bij het restafval terechtkomt en dus niet kan worden gebruikt voor organische recycling in de vorm van biogasproductie. Met name in grote steden met meer dan 2.000 inwoners per km2 is de hoeveelheid bioafval bijzonder slecht. Het gemiddelde jaarlijkse volume dat door dergelijke steden wordt ingezameld, ligt ver onder de 30 kg bioafval per inwoner. Ter vergelijking: de stad met het hoogste inzamelingspercentage - de middelgrote stad Coesfeld - zamelt meer dan 180 kg per inwoner in. In de biogasinstallatie die REMONDIS daar exploiteert, kan milieuvriendelijke verwarmingsenergie worden geproduceerd voor 1.400 huishoudens.

 • De verwerking van biologisch afval in Coesfeld is in 2015 toegevoegd aan de lijst met gekwalificeerde KlimaExpo.NRW-projecten. Meer daarover in hoofdstuk Kennisoverdracht

Een stap verder gaan - vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

  • Op basis van de bevindingen over het recyclingpotentieel in Duitsland heeft REMONDIS opdracht gegeven voor een eigen onafhankelijk onderzoek. Onderzocht wordt in hoeverre betere recycling in de vorm van de reductie van broeikasgassen merkbaar is. Dat is relevant omdat de afvalindustrie – en dus REMONDIS – verplicht is om, zoals elke sector, zijn CO2-uitstoot progressief omlaag te brengen. Dit is een toezegging die deze sector, in termen van totale emissies na 1990, beter nakomt dan andere. Het resultaat van de studie door CUTEC en het Fraunhofer UMSICHT is even overtuigend als verbazingwekkend. De toegenomen inzameling van afval zou leiden tot een reductie van broeikasgassen van 1,6 miljoen ton per jaar. Dit is maar liefst de hoeveelheid die 557.000 huishoudens in de loop van een jaar uitstoten.

  Wat kan worden bereikt door een hogere dekkingsgraad

De uitdagingen van metaalrecycling

 • Als we het hebben over recyclingpotentieel, dan hebben we het niet alleen over stedelijk afval en het benutten van wat er op dit moment mogelijk is. Bijna nog belangrijker is welke toekomstige uitdagingen ons te wachten staan. Met name de uitdagingen waar de bedrijven die gespecialiseerd zijn in het terugwinnen van grondstoffen, zoals wij, mee te maken krijgen. Als we kijken naar de technologische metalen –metalen die voornamelijk worden gebruikt in de hightechsector – is er veel potentieel voor actie. Het recyclingpercentage is slechts één procent. De reden hiervoor is dat het op dit moment nog steeds weinig zin heeft om dergelijke metalen - bijvoorbeeld de zogenaamde zeldzame aardmetalen - te recyclen. De nadruk moet echter worden gelegd op "op dit moment". Een van de redenen hiervoor is dat China, dat een groot deel van de hulpbronnen in de wereld in handen heeft, overweegt strenge exportregels en zelfs een volledig exportverbod in te voeren. Het is daarom noodzakelijk om na te denken over het systematisch recyclen van zeldzame aardmetalen en om haalbare manieren te vinden om ze terug te winnen.

  Bij het recyclen van ‘klassieke’ metalen zoals koper en ijzer, worden goede tot zeer goede quota in Duitsland bereikt. Bij zogenaamde zeldzame aardmetalen is er echter nog veel ruimte voor verbetering

Uit de productbaan

Tot nu toe worden veel metalen bijna uitsluitend gerecycled als productieafval. Dit betekent impliciet dat het onwaarschijnlijk is dat de metalen, als ze eenmaal in een product zijn geïnstalleerd en door de consument zijn gekocht, zullen worden teruggewonnen en in de productiecycli terechtkomen. Er zijn gewoonweg niet genoeg inzamelings- en recyclingmogelijkheden. Wat nodig is, is een recyclingeconomie, vooral voor metalen die alleen in kleine hoeveelheden in producten worden aangetroffen. We staan dus voor de uitdaging om nieuwe methoden te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn de ultramoderne metaalverwerkingsfabrieken van onze dochteronderneming TSR. Een nieuwe methode voor aluminiumrecycling is bijvoorbeeld ontwikkeld op de Burchloe-locatie in Zuid-Duitsland, waar wordt gesorteerd op basis van verschillende criteria (dichtheid, elektrische geleidbaarheid, vorm, kleur). Het resultaat is aluminiumrecycling van voorheen ongekende kwaliteit. Ontwikkeling vindt echter niet alleen plaats op technologisch niveau, maar heeft ook altijd een politieke of wetgevende component. Daarom stellen wij alles in het werk om ervoor te zorgen dat er randvoorwaarden worden gecreëerd om dergelijke recyclingprocessen gemakkelijker uitvoerbaar te maken.

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen