Die REMONDIS-Welt der Nachhaltigkeit

REMONDIS' World of Sustainability

De REMONDIS-wereld van de duurzaamheid

Button für Menü
REMONDIS duurzaamheid

 • 41 resultaten:
  1. SDGs  
  In 2000 zijn tijdens de millenniumtop van de Verenigde Naties de zogeheten Millennium Development Goals (MDG’s) aangenomen. Het ging erom de voorwaarden en levensomstandigheden in...

  Path: nl/delen/sdgs/

  2. Awards  
  Meer over het ReLei-project bij Onderzoek Materiaalrecycling van lichtgewicht constructies in vezelcomposiet hybride constructies - dat klinkt niet alleen ingewikkeld, dat is het ook. We zijn er...

  Path: nl/stimuleren/awards/

  3. Natuurbescherming  
  Behoud van hulpbronnen en recycling worden in de praktijk toegepast om het milieu te beschermen. Elke grondstof die wordt gerecycled, hoeft niet opnieuw te worden teruggewonnen en vermindert de...

  Path: nl/stimuleren/natuurbescherming/

  4. Onderwijs  
  Onderwijs van hoge kwaliteit is niet alleen een kwestie van inhoud, maar ook van randvoorwaarden. Daarom zijn we zeer trots op het feit dat REMONDIS-bedrijven al verschillende prijzen hebben...

  Path: nl/stimuleren/onderwijs/

  5. Recycling van luiers  
  Het recyclen van luiers wordt momenteel op industriële schaal toegepast in Weurt bij Nijmegen. We hebben hier in december 2018 een fabriek geopend, die nog verder wordt uitgebreid. Nadat medio...

  Path: nl/presteren/recycling-van-luiers/

  6. Gerecyclede grondstoffen  
  Zelfs materialen die onderhevig zijn aan een zogenaamd downcycling-effect, voldoen aan de hoogste eisen in hun respectieve gebruikscyclus. Dit wordt gegarandeerd omdat de recyclingindustrie in...

  Path: nl/presteren/gerecyclede-grondstoffen/

  7. Green Deal  
  Doelen van de Europese Green Deal De circulaire economie is na energie, duurzaamheid en bouw de vierde grootste factor als het om CO2-reductie gaat. Nog vóór de landbouw Maar daarmee zijn...

  Path: nl/presteren/green-deal/

  8. Ecodesign  
  Hoe meer recyclebaar, hoe beter. Het recyclinglabel geeft informatie over de grondstofefficiëntie van een product Iedereen kan klagen. Het is de kunst om zelf het goede voorbeeld te geven....

  Path: nl/inspireren/ecodesign/

  9. Verzameling links  
  bde.de Website van de federale vereniging van het Duitse afvalstoffen-, water- en grondstoffenbeheer bne-portal.de/english/ Website over onderwijs over...

  Path: nl/delen/verzameling-links/

  10. Basiskennis  
  De REMONDIS-milieuverklaring als PDF-bestand Over het algemeen wordt duurzaamheid gelijkgesteld aan ecologie en het behoud van hulpbronnen. Maar per definitie is duurzaamheid veel complexer....

  Path: nl/delen/basiskennis/


Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen