Die REMONDIS-Welt der Nachhaltigkeit

REMONDIS' World of Sustainability

De REMONDIS-wereld van de duurzaamheid

Button für Menü
REMONDIS duurzaamheid

 • 37 resultaten:
  1. Ecodesign  
  Hoe meer recyclebaar, hoe beter. Het recyclinglabel geeft informatie over de grondstofefficiëntie van een product Iedereen kan klagen. Het is de kunst om zelf het goede voorbeeld te geven....

  Path: nl/inspireren/ecodesign/

  2. Verzameling links  
  bde.de Website van de federale vereniging van het Duitse afvalstoffen-, water- en grondstoffenbeheer bne-portal.de/english/ Website over onderwijs over...

  Path: nl/delen/verzameling-links/

  3. Grondstoffenschaarste  
  Reserves (in miljoenen tonnen) 480 Hulpbronnen (in miljoenen tonnen) 12.000 Jaarlijkse mijnproductie (in miljoenen tonnen) 27 Statisch bereik reserves (in jaren) 18 Statisch bereik...

  Path: nl/delen/grondstoffenschaarste/

  4. Onderzoek  
  Samen met verschillende partners uit de industrie en de wetenschap zetten wij ons al enkele jaren in voor een belangrijk recyclingonderwerp van de toekomst. Het gaat om het antwoord op de vraag hoe...

  Path: nl/inspireren/onderzoek/

  5. RECYCLINGPROFESSIONALS  
  De locatie van de eerste Kids Climate Conference in Duitsland was Medebach in Hochsauerland De toekomst vormgeven alleen voor volwassenen? Zeker niet! In 2015 vond voor de eerste keer in...

  Path: nl/stimuleren/recyclingprofessionals/

  6. SDGs  
  In 2000 zijn tijdens de millenniumtop van de Verenigde Naties de zogeheten Millennium Development Goals (MDG’s) aangenomen. Het ging erom de voorwaarden en levensomstandigheden in...

  Path: nl/delen/sdgs/

  7. Duurzaamheidspolitiek  
  Met de ondertekening van Agenda 21 aangenomen tijdens de VN-conferentie van Rio 1992, heeft Duitsland zich ertoe verbonden het eigen duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Aan deze...

  Path: nl/delen/duurzaamheidspolitiek/

  8. Basiskennis  
  De REMONDIS-milieuverklaring als PDF-bestand Over het algemeen wordt duurzaamheid gelijkgesteld aan ecologie en het behoud van hulpbronnen. Maar per definitie is duurzaamheid veel complexer....

  Path: nl/delen/basiskennis/

  9. Awards  
  Meer over het ReLei-project bij Onderzoek Materiaalrecycling van lichtgewicht constructies in vezelcomposiet hybride constructies - dat klinkt niet alleen ingewikkeld, dat is het ook. We zijn er...

  Path: nl/stimuleren/awards/

  10. Natuurbescherming  
  Behoud van hulpbronnen en recycling worden in de praktijk toegepast om het milieu te beschermen. Elke grondstof die wordt gerecycled, hoeft niet opnieuw te worden teruggewonnen en vermindert de...

  Path: nl/stimuleren/natuurbescherming/


Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen