Die REMONDIS-Welt der Nachhaltigkeit

REMONDIS' World of Sustainability

De REMONDIS-wereld van de duurzaamheid

Button für Menü
REMONDIS duurzaamheid

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

De duurzame wereld van REMONDIS

Duurzaamheid heeft talloze facetten, vooral bij ons als bedrijf dat dagelijks streeft naar behoud van natuurlijke hulpbronnen en klimaatbescherming. Duik in onze wereld van duurzaamheid en leer meer.

Kan de toekomst wachten?
Geen sprake van!

Trigger

Geen behoud van hulpbronnen zonder duurzaamheid. Alleen als we erin slagen de schaarste aan hulpbronnen efficiënt tegen te gaan, krijgen de volgende generaties en de huidige ontwikkelingslanden de kans om in welvaart te leven. Voor ons als een van de meest toonaangevende bedrijven ter wereld in recycling, service en water, kan er maar één doel zijn: aanpakken en het goede voorbeeld geven. Doe met ons mee.

Het enige wat een wegwerpmaatschappij weggooit, is haar toekomst

Trigger

Volgens het principe van recycling vóór verwijdering, doen we er alles aan om materiaalkringlopen te sluiten om de winning van grondstoffen en de energie-intensieve verwerking daarvan te verminderen. Met de grootste inzet en altijd nieuwe technologieën. Omdat recycling te belangrijk is om tevreden te zijn met wat er al is bereikt.

Dood of levend.
Soms maakt slechts een graad het verschil

Trigger

Iedereen is het er over eens dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 2 graden Celsius, liever nog tot 1,5 graad, om onherstelbare schade aan het ecosysteem te vermijden. Nu al leidt de toenemende droogte hier bij ons tot massale bossterfte. Met kleine maatregelen valt de verandering van het klimaat niet meer te stoppen. Er is veel meer nodig. Dus naast de energietransitie onder andere ook een grondstoffentransitie. Wij geven aan hoe dat kan.

Vandaag een grondstof, morgen een gerecyclede grondstof.
Zonder waardeverlies

Trigger

Grondstoffen zijn eindig. Desondanks wordt er niet zuinig met grondstoffen omgegaan. Slechts 14 procent van de Duitse vraag naar grondstoffen wordt gedekt door recycling. En dat terwijl gerecyclede grondstoffen kwalitatief niet alleen gelijkwaardig zijn, maar ook nog eens gunstig zijn voor de klimaat- en energiebalans.

Lijkt een industriegebied, maar heeft een CO2-balans van 25.000 hectare bos

Trigger

Het Lippewerk in Lünen is een technologische locatie en klimaatbeschermingsproject in één. Bij activiteiten die hier worden uitgevoerd, wordt jaarlijks 488.000 ton CO2 bespaard. In de natuur zou hiervoor een bosgebied met 37 miljoen bomen nodig zijn. Het is zeker leuk om te gaan wandelen, maar probeer eens 1400 banen te creëren in een bos.

Wil een Green Deal slagen,
schuif hem dan niet op de lange termijn

Trigger

Als er iemand weet hoe je de Green Deal in de praktijk brengt, dan zijn wij het wel. Dat bewijst niet alleen ons innovatief vermogen bij het produceren van gerecyclede grondstoffen en hernieuwbare energieën, maar ook alle andere dingen die we doen om het klimaat te beschermen. Het beste voorbeeld is het door ons geïnitieerde Duitse stortverbod, waarvoor we al langere tijd EU-brede invoering eisen. Dat zou in één keer 67 procent minder broeikasgasuitstoot in een van de vier grootste economische sectoren opleveren.

Is drinkwater vanzelfsprekend?
748 miljoen mensen zien dat anders

Trigger

Volgens de VN is toegang tot schoon water een mensenrecht. De werkelijkheid is dat wereldwijd 748 miljoen mensen hun drinkwater nog steeds uit besmette bronnen halen. Wat kan een lokaal bedrijf daaraan veranderen? Heel veel. De internationale projecten van REMONDIS zijn hiervan het bewijs.

Strikt genomen is er maar een groeisector.
En die bestaat al 3,9 miljard jaar

Trigger

Fosfor is een elementaire bouwsteen van het leven en onmisbaar voor alle leven op aarde. De vraag is navenant hoog. Alleen al in Europa zijn jaarlijks enorme hoeveelheden fosfor nodig, onder andere als basis voor meststoffen en diervoeder. REMONDIS heeft gepatenteerde processen ontwikkeld om dit materiaal terug te winnen.

Wat is er over 400 jaar van u overgebleven?
Uw plastic afval

Trigger

Mensen die op zoek zijn naar een argument voor recycling van kunststoffen hoeven niet verder te kijken dan naar onze zeeën en oceanen. Tapijten van plastic afval drijven erin rond en zijn zo groot dat ze zelfs vanuit de ruimte te zien zijn. Dit probleem kan echter alleen op aarde worden opgelost - met meer verantwoord consumentengedrag en het consequent recyclen van kunststoffen.

Trigger

Kunt u zich hier een speeltuin voorstellen?
Wij wel

Trigger

Helaas zijn herinneringen niet het enige wat overblijft van braakliggende industrieterreinen. Deze terreinen zijn vaak sterk verontreinigd. Ons bedrijf REMEX ProTerra verplaatst, bewerkt en reinigt jaarlijks 1,7 miljoen ton grond met als doel verloren gegane grond te recupereren.

Ook een idee voor lege koffiecapsules.
Maar het onze is beslist duurzamer

Trigger

Het is beslist zonde koffiecapsules zomaar weg te gooien. Aluminium – het materiaal waar de capsules voor het grootste deel uit bestaan – is tenslotte een kostbare grondstof. Dus hebben we het met koffieproducent Nespresso over een oplossing voor optimaal recyclen gehad.

Van schone luiers word je blij.
Van vieze iets minder

Trigger

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zijn wegwerpluiers een reëel probleem. Vanaf de commode gaan ze meestal linea recta naar de afvalbak voor restafval. En van daaruit naar de verbranding. Dat is niet ecologisch. En al helemaal niet goed voor het behoud van grondstoffen. De oplossing heet recycling.

Is gevaarlijk afval alleen aanwezig op stortplaatsen?
Kijk eens in uw lades

Trigger

Gevaarlijke stoffen maken deel uit van ons dagelijks leven. Lege batterijen bevatten bijvoorbeeld schadelijk kwik en moeten volgens speciale procedures worden verwijderd. REMONDIS is het juiste adres om naartoe te gaan. We beschikken over toonaangevende technologieën voor de verwerking van gevaarlijk afval, inclusief kwikverwerking.

Als in er een lampje gaat branden,
kan dat onze schuld zijn

Trigger

REMONDIS genereert alleen in op het Lippewerk jaarlijks 336.900 megawattuur aan energie door afvalverbranding, klimaatneutraal en zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast ontwikkelen we voortdurend nieuwe methoden om op een milieuvriendelijke manier elektriciteit en warmte op te wekken.

Hoe leef je duurzaam?
Het liefst van binnenuit

Trigger

Water prediken maar wijn drinken? Niet bij REMONDIS. Het spreekt voor zich dat onze allesomvattende visie op duurzaamheid inhoudt dat wij zelf ook duurzaam zijn. Dat begint bij de energiezuinigheid van ons hoofdkantoor en eindigt bij de strikte naleving van strenge sociale normen op alle REMONDIS-locaties wereldwijd.

Winst is er om te investeren
Bij voorkeur voor het grote goed

Trigger

Elk bedrijf probeert winst te maken. Dat is natuurlijk ook het geval bij REMONDIS. Maar voor ons is geld altijd een middel om een goed doel te behalen. Daarom wordt een groot deel van onze winst geïnvesteerd in nieuwe innovaties en recyclingtechnieken. Het behoud van waardevolle hulpbronnen dus.

Ergens anders werk je alleen voor zwarte cijfers.
Bij ons ook voor groene waarden

Trigger

Steeds meer medewerkers zoeken carrière-uitdagingen die vooral zinvol en duurzaam zijn. Bij ons vind je die. En dat ongeacht opleidingsniveau en kwalificaties. Werken ‘In opdracht van de toekomst’ betekent voor ons de toekomst mogelijk maken.

De juiste houding is een kwestie van attitude.
Niet alleen op een bureaustoel

Trigger

Om gezondheid op het werk te waarborgen, voeren we regelmatige ergonomische onderzoeken op de werkplek uit. Bovendien zorgen de hoogste veiligheidsnormen ervoor dat degenen die geen zittend werk doen, maar die bijvoorbeeld als industriële klimmer op grote hoogte werken, gezond blijven bij ons.

Een intelligent gebouw:
het hoofdkantoor van REMONDIS

Trigger

Ons nieuwe hoofdkantoor, gebouwd in 2010, is een schoolvoorbeeld van efficiëntie. Tijdens de bouw zijn verschillende innovatieve recyclingproducten van REMONDIS gebruikt. Het wordt verwarmd met restwarmte van het eigen datacentrum. De interne temperatuurregeling schakelt de verwarming automatisch uit als de ramen open staan. Behoorlijk slim.

We vinden het belangrijk om een goede buur te zijn.
Meer dan honderden keren

Trigger

Een belangrijk kenmerk van ons bedrijf is de gedecentraliseerde organisatie. Wij voelen ons betrokken bij elke afzonderlijke locatie en zien ons als partner van de lokale regionale economie. Dit alles in de geest van globaal denken en lokaal handelen.

De wereld elke dag een beetje beter maken – ook dat is duurzaamheid

Trigger

Het behoud van de hulpbronnen is een internationale aangelegenheid, maar de eerste stap begint bij ieder individu en de manier waarop hij/zij denkt. Daarom moet aan de ene kant wereldwijd worden nagedacht over betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid, en aan de andere kant moet de lokale bevolking worden bereikt en betrokken. REMONDIS-projecten laten zien hoe dit kan worden gedaan.

Het mooie van duurzaamheid:
het is aanstekelijk

Trigger

Duurzaamheid is geen toestand of voorwaarde maar een continu proces. En vooral: duurzaamheid is teamwerk. Daarom werken we nauw samen met klanten, partners en onderzoekinstituten, die ook zorgen voor behoud van natuurlijke hulpbronnen en klimaatbescherming. Het resultaat is altijd nieuwe benaderingen en innovaties.

Een 10 met een krul:
het REMONDIS-duurzaamheidscertificaat

Trigger

Samen met het onafhankelijke instituut Fraunhofer UMSICHT hebben we een duurzaamheidscertificaat ontwikkeld dat uniek is in deze vorm. Dit stelt klanten in staat hun prestaties op het gebied van hulpbronnenbesparing en CO2-besparing te documenteren.

Op het eerste gezicht een akker.
Op het tweede een klimaatbeschermingsproject

Trigger

Had u het geweten? Niet alleen veengronden zijn uitstekend geschikt als CO2-opslag, akkerland is dat ook. En anders dan bij zijn natuurlijke verwanten kan het klimaatbeschermingspotentieel van cultuurgronden nog toenemen. Met gericht gebruik van humusbevorderende compost. Daarbij helpt een door ons en het Fraunhofer Institut gezamenlijk ontwikkelde rekentool: CarboSoil.

Heet zal het er hier altijd aan toegaan.
Maar in de toekomst ook groen

Trigger

Bij de productie van staal denkt men aan ontzettende hitte, gloeiende hoogovens en een eindeloze energiebehoefte. En dat laatste willen we in elk geval veranderen. Door meer gerecyclede grondstoffen te gebruiken kan de productie van staal aanmerkelijk groener en milieuvriendelijker worden.

Wat de mens heeft samengevoegd,
moet hij ook weer kunnen scheiden

Trigger

Recycling begint eerder dan de meeste mensen denken, namelijk al bij het ontwerp van het product. Neem bijvoorbeeld composieten: deze zijn in het dagelijks leven dan wel praktisch, maar aan het einde van hun levensduur vormen ze soms een probleem omdat ze bijna niet of alleen met heel veel moeite kunnen worden gescheiden en gerecycled. Dit kan alleen worden verholpen door consequent ecodesign, dat rekening houdt met de milieuvriendelijkheid van producten vanaf de ontwikkeling tot het einde van hun gebruiksduur. Inclusief de mogelijkheid tot recyclen en het gebruik van gerecyclede grondstoffen.

Het bewijs dat afvalinzamelsystemen ook zeer efficiënt kunnen zijn

Trigger

Over de hele wereld vertrouwen gemeenten en klanten in de openbare sector op de expertise van REMONDIS. Het resultaat van deze zogenaamde Publiek-Private Samenwerkingen zijn stabiele tarieven voor burgers en professionele afvalverwerking met optimale recyclingpercentages. Daarvan profiteert uiteindelijk ook het milieu.

Waar wordt gebrouwen, heb je water nodig.
En ons

Trigger

Duurzame productie heeft bij steeds meer bedrijven hoge prioriteit. Wij van REMONDIS helpen u graag waar mogelijk. En we kunnen veel doen. Van afvalwaterzuivering en de verwerking van reststoffen tot biogasproductie direct ter plaatse.

Eerst zuiver koper,
dan een speld in een hooiberg?

Trigger

Grondstoffen verdwijnen niet, ze zijn verborgen. De complexe producten van vandaag de dag bestaan uit zoveel kleine elementen dat het praktisch onmogelijk lijkt om ze terug te winnen en te scheiden op type. Door je te richten op materiaalstromen kan het veel makkelijker worden.

We sturen duurzaamheid op reis.
Over alle grenzen heen

Trigger

Onze technologie kopiëren? Ja, graag! Onze recyclingactiviteiten in Lünen fungeren wereldwijd als rolmodel en hebben zelfs een onderscheiding van de KlimaExpo.NRW ontvangen. We zijn erin geslaagd onze knowhow over te dragen naar vele bloeiende regio's over de hele wereld, zoals de Eco-Industriële parken in Azië, die nu worden beheerd volgens dezelfde hoge normen als op het Lippewerk.

Misschien wel de belangrijkste stap:
kijk eens in de spiegel

Trigger

Recent onderzoek heeft aangetoond dat iedereen veel meer zou kunnen doen om hulpbronnen te sparen. Gewoon door afval beter te scheiden. Alleen al in Duitsland kan zo jaarlijks 7,8 miljoen ton recyclebaar materiaal worden hergebruikt. Dat komt neer op 95 kilogram per inwoner.

Een roos is een roos is een roos.
Een auto wordt afval

Trigger

Een vergelijking met de werking van de natuur toont aan dat wat wij een materiaalkringloop noemen, vaak een beetje misleidend is. Dit komt voornamelijk omdat mensen vaak niet op een allesomvattende manier denken. De meeste materialen en vervuilende stoffen die bij de productie worden gebruikt, worden bijvoorbeeld gecombineerd, waardoor 100 procent recycling onmogelijk is. Het zogeheten Cradle to Cradle®-designconcept biedt een oplossing.

Omdat iets voor de toekomst wordt gebouwd,
betekent dat niet dat het eeuwig mee gaat.

Trigger

De productwereld evolueert voortdurend – niet in de laatste plaats energietransitie. Maar de milieuvoordelen van fotovoltaïsche systemen, windturbines en warmtekrachtsystemen vallen weg als ze niet redelijkerwijs als afval kunnen worden gerecycled. Hier is onderzoek nodig.

Duurzaamheid is de toekomst.
En de toekomst moet worden gestimuleerd

Trigger

Waar we een kans zien om het idee van duurzaamheid verder te promoten en te verankeren in de maatschappij, zetten we ons daar hartstochtelijk voor in. Dat begint met educatieve communicatie en strekt zich uit van con sultancyactiviteiten tot het stimuleren van lokale overheden om deel te nemen. Want samen knokken voor het goede doel is het aller-leukst.

Ze zeggen dat je op school levenslessen krijgt.
Daar zit een kern van waarheid in

Trigger

Politici en wetenschappers kunnen uitgebreide pamfletten schrijven over het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Maar het enige wat telt is dat wat uiteindelijk de samenleving bereikt. Daarom zetten wij ons in om duurzaamheid daar te brengen waar het gegarandeerd in vruchtbare aarde valt: op basisscholen.

Bij ons stond duurzaamheid al op de agenda toen je daar de verkiezing nog niet mee kon winnen

Trigger

We delen onze expertise graag met anderen. Als adviseurs van politici en verenigingen dragen wij er dagelijks toe bij dat kwesties als het behoud van hulpbronnen en klimaatbescherming het nodige gewicht in de schaal leggen. Lobbyen voor duurzaamheid dus.

Toen wij naar de universiteit gingen,
leerde hij net het alfabet

Trigger

Al sinds 1994 werkt EURAWASSER Nord – een bedrijf uit de REMONDIS groep – samen met de Universiteit van Rostock op het gebied van onderzoek en het stimuleren van jong talent. In termen van kennis opdoen is dat een vrij goede combinatie. Dat geldt natuurlijk ook voor projecten.

Een planeet kun je niet vermenigvuldigen.
Recyclinginspanningen wel

Trigger

Als het verbruik van hulpbronnen overal ter wereld zo hoog was als in Duitsland, zouden we 2,7 aarde nodig hebben in plaats van één. Er is dus maar één oplossing: bewuster consumeren, minder weggooien en beter recyclen. Om hier een koers naar duurzaamheid voor uit te zetten, werkt REMONDIS onder andere samen met NABU (de Duitse vereniging voor natuurbescherming).

Dat vergaderingen gebakken lucht produceren, kun je niet voorkomen.
Dat ze CO2 produceren wel

Trigger

Het Steigenberger Hotel in Berlijn werd in 2015 bekroond met de ‘Meeting Experts Green Award’. Waarom? Omdat bij evenementen die hier plaatsvinden, veel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en CO2-compensatie. REMONDIS ondersteunt Steigenberger met een recyclingconcept dat speciaal is ontwikkeld voor deze hotelketen.

Kennis is de enige bron
die onuitputtelijk is

Trigger

Iedereen heeft het over schaarste aan hulpbronnen en duurzaamheid. Maar wat is dat eigenlijk? We hebben ons best gedaan en belangrijke achtergrondinformatie over dit onderwerp voor u verzameld en dat op een aansprekende manier gepresenteerd.

Moeilijk te zeggen wat sneller is gesmolten.
De ijsschotsen of de klimaatdoelen van Rio

Trigger

De VN-conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio in 1992 was de eerste keer dat de kwestie van duurzaamheid onder de aandacht van het publiek werd gebracht. Toen werd besloten om de wereldwijde CO2-uitstoot aan te pakken. Maar sindsdien is er bijna niets meer gebeurd. Des te minder tijd hebben we nu om het broeikaseffect met succes te beteugelen.

Een koor met meer dan 190 stemmen –
allemaal solisten

Trigger

Hoewel duurzaamheid een mondiaal vraagstuk is, moet het in nationale structuren worden doordacht en geïmplementeerd. Wat gebeurt er op dit spanningsveld in de wereld, de EU en de Duitse politiek? En hoe presenteert duurzaamheid zich in deze verschillende dimensies? Dit hoofdstuk geeft antwoorden.

Sta op voor drie letters,
in plaats van achterover te leunen!

Trigger

Duurzaamheid vereist in beweging komen. Wereldwijd. De Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN in 2015 geven een overzicht van wat er precies gedaan moet worden om van onze planeet een plek te maken die de moeite waard is voor alle 7 miljard mensen.

Het heeft eeuwen geduurd om 118 elementen te ontdekken.
Die te laten verdwijnen, gaat angstaanjagend snel

Trigger

Iedereen heeft ooit gehoord of gelezen over de schaarste van grondstoffen. Maar hoe ernstig is het werkelijk met de beschikbaarheid van onze grondstoffen? En welke daarvan moeten worden gered en hoe? Aan de hand van geselecteerde voorbeelden vertellen we meer hierover.

Duurzaamheid over het geheel gezien.
Inclusief getallenkosmos

Trigger

Op deze website wemelt het van feiten en cijfers, zoals dat meestal het geval is wanneer het over duurzaamheid gaat. Om dan overzicht te houden, moet men zich goed in de materie inlezen en onderzoek doen. Of gewoon hier steeds een klein stukje omlaag scrollen. Hieronder hebben we diverse duurzaamheidsfeiten voor u op een rijtje gezet. Alles overzichtelijk ingedeeld in categorieën en in grafieken weergegeven.

Hoe kom je meer te weten over groene onderwerpen?
Surfend natuurlijk

Trigger

Het concept van duurzaamheid trekt van een steeds groter publiek - ook online. We hebben ons huiswerk voor u gedaan en de enorme verscheidenheid aan websites over dit onderwerp doorgenomen. Het resultaat is een interessante verzameling websites, portals en blogs.

Green Award voor het Steigenberger Hotel – dankzij REMONDIS

 • Groen denken wordt steeds meer bon ton. Naast het bedrijfsleven richt ook de hotelbranche zich steeds meer op duurzaamheid. Een ontwikkeling die we bij REMONDIS van harte ondersteunen. Des te meer reden voor ons om blij te zijn als deze steun ook haar vruchten afwerpt, zoals in het geval van het Steigenberger Hotel in Berlijn. In 2015 ontving Haus Am Kanzlerplatz de Meeting Experts Green Award in de categorie Duurzaam Evenement. De prijs ging naar het concept ‘Green Meeting by Steigenberger’. Dit is een uniek aanbod in de horeca dat volledig CO2-gecompenseerde vergaderingen mogelijk maakt, van organisatie tot catering en van apparatuur tot afvalverwerking. Een fundamenteel onderdeel van ‘Green Meetings by Steigenberger’ is het door ons ontwikkelde en geïmplementeerde recyclingconcept dat zeventien categorieën omvat dat overigens niet alleen in Berlijn, maar in alle hotels in de keten wordt gebruikt. Alleen al hierdoor bespaart de Steigenberger Groep jaarlijks zo'n 33.000 ton CO2.

Successen bij de GreenTec Award

 • De GreenTec Award bekroont de meest innovatieve en duurzame projecten van het jaar. Des te verheugender zijn wij dat we met onze projecten al voor het tweede jaar op rij voorop lopen. Bij de huidige GreenTec Award 2017 lukte het RESPRAY – onze technologie voor milieuvriendelijk spuitbushergebruik – in de top drie in de rubriek recycling & hulpbronnen te eindigen. In 2016 behaalden we zelfs de eerste plaats met het gepatenteerde REMONDIS TetraPhos-proces voor het terugwinnen van fosfor uit zuiveringsslibas. Dit proces levert een duurzame bijdrage aan het behoud van een grondstof die nauwelijks afbreekbaar is in de natuur en absoluut essentieel is voor het leven. Een belangrijke taak zoals dr. Martin Lebek, CTO, nog eens benadrukte tijdens de prijsuitreiking in München op 29 mei 2106: ‘TetraPhos® is een belangrijke brug tussen de recycling van vitale stoffen en modern waterbeheer. Daarom beschouwen we de onderscheiding als een grote eer en verplichting om ook in de toekomst het behoud van hulpbronnen in Duitsland te blijven bevorderen, zowel op het gebied van waterbeheer als op het gebied van recycling.’

  Het feestelijke moment van de prijsuitreiking bij de GreenTec Award 2016. Op de foto te zien (v.l.n.r.): dr. Michael Beckereit (technisch directeur en woordvoerder van de Raad van Bestuur van HAMBURG WASSER), dr. Martin Lebek (lid van de Raad van Bestuur van REMONDIS Aqua (CTO)), Sabrina Lohmar (Projectmanagement Industrie), Peter Kurth (directeur van BDE), Andreas Bankamp (algemeen directeur REMONDIS Aqua)

 • Meer over het gepatenteerde TetraPhos® proces in het hoofdstuk
  Terugwinning van fosfor

Genomineerd voor de Raw Material Efficiency Award 2018 met een echt baanbrekend project

 • Materiaalrecycling van lichtgewicht constructies in vezelcomposiet hybride constructies - dat klinkt niet alleen ingewikkeld, dat is het ook. We zijn er des te trotser op dat we op dit gebied een baanbrekende bijdrage hebben geleverd. Dat is ons gelukt in het kader van een gezamenlijk project van het federale ministerie voor onderzoek en ontwikkeling, dat we al enkele jaren samen met partners uit de industrie en de wetenschap uitvoeren. En het is zo succesvol dat we genomineerd zijn voor de Raw Material Efficiency Award 2018. De naam van het project: ReLei. Het exacte onderwerp: Holistische recycling van composietmateriaal in de automobielindustrie.

 • Meer over het ReLei-project bij Onderzoek

Drievoudige toekenning van de duurzaamheidsprijs

REMONDIS is al drie keer - in 2012, 2014 en 2015 - door een jury van zestien experts verkozen tot de top 3 van de meest duurzame grote Duitse bedrijven. Enerzijds is dit een mooie bevestiging van onze inzet voor duurzaamheid, maar anderzijds is het ook een stimulans voor de toekomst. Want elke gewonnen prijs houdt ook de verplichting in om aan zichzelf te blijven werken en nog beter te worden.

Bekroning voor onderwijsproject DIE WERTSTOFFPROFIS

  • Begin 2016 werd ons landelijke allesomvattende onderwijsproject in Duitsland op het gebied van recycling, behoud van hulpbronnen en duurzaamheid bekroond met het kwaliteitslabel ‘Werkstatt N-Projekt 2016’ (Werkplaats N-project 2016). Deze prijs werd uitgereikt door niemand minder dan de Duitse Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Een jury van deskundigen had eerder al enkele honderden inzendingen beoordeeld. Hier vindt u alle details van het onderwijsproject DIE WERTSTOFFPROFIS.

Onderscheiding voor recyclingmanagement op de locatie Lünen

 • Al sinds 2015 staat het recyclingmanagement in Lünen op de lijst van bijzonder duurzame en klimaatvriendelijke projecten van de KlimaExpo.NRW. Een jaar later volgde de officiële prijs als een van de twaalf vlaggenschipprojecten in Noordrijn-Westfalen. REMONDIS won de prijs voor de voorbeeldige recyclinginspanningen op het Lippewerk. Door de verwerking en recycling van bedrijfsafval, huishoudelijk afval en biomassa en de omzetting van afval en reststoffen in brandstoffen wordt hier jaarlijks ongeveer 446.000 ton CO2 bespaard. KlimaExpo.NRW is een interdepartementaal initiatief van de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen. Het doel van het bedrijf uit deze deelstaat is succesvolle projecten met een innovatief format te presenteren aan een breed publiek tot op internationaal niveau en een betrokkenheid bij klimaatbescherming te initiëren.

  De milieuminister van NRW Johannes Remmel (r.) reikt de KlimaExpo.NRW-prijzen uit, onder andere aan REMONDIS-directeur Herwart Wilms (l.)

 • Te lezen op klimaexpo.nrw: interview met Norbert Rethmann, erevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de RETHMANN Groep, over het onderwerp ‘Uitdagingen in de milieusector’.

   

Onderscheiding voor de afvalverwerkingsinstallatie Erftstadt

In 2017 heeft een ander REMONDIS-project de KlimaExpo.NRW-lijst gehaald. De prijs is toegekend aan de afvalverwerkingsinstallatie in Erftstadt, die door ons is ontwikkeld en wordt geëxploiteerd. Hier worden hoogwaardige secundaire brandstoffen geproduceerd uit afval in een speciaal ontwikkeld proces dat als alternatieve energiebron dient voor energiecentrales en cementfabrieken. Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde sorteer- en scheidingsprocessen zoals wervelstroomscheiders en bijna-infraroodspectroscopie. Die zorgen dat alleen wat echt niet kan worden verwerkt en gerecycled, daadwerkelijk verder wordt verwerkt tot secundaire brandstoffen. Kostbare grondstoffen zoals ijzer en non-ferrometalen, maar ook kunststoffen, kunnen zo uit het aangeleverde afval worden gefilterd en terug in de materiaalkringloop worden gebracht. De combinatie van materiaalrecycling, brandstofproductie op basis van afval en energieverwerking loont, vooral voor het milieu. In totaal helpt de afvalverwerkingsinstallatie jaarlijks 70.000 tot 80.000 ton CO2 te besparen.

 

Prijs tijdens de Asia Green Business Award 2015/2016

Het feit dat onze technologieën niet alleen hier in Duitsland, maar wereldwijd een sensatie veroorzaken, blijkt uit de eerste plaats bij de gerenommeerde Asia Green Business Award. De prijs werd toegekend aan een fabriek van REMONDIS-dochter REMEX in Singapore, die baanbrekend werk verricht top het gebied van minerale verwerking en het behalen van voorheen onvoorstelbare recyclingpercentages. Met behulp van ultramoderne processen is het mogelijk om meer dan 90 procent van waardevolle materialen zoals ferro en non-ferro metalen, aluminium en koper uit mineraal afval terug te winnen. Een echte mijlpaal in Singapore op weg naar de ‘Zero Waste Nation’.

 

ImpressumInformatie over gegevensbeschermingWhistleblower Policy


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Bedrijf

  Bij ons, een van de wereldwijd toonaangevende dienstverleners op het gebied van recycling, service en water met meer dan 30.000 medewerkers, draait alles om duurzaamheid. In meer dan 30 landen op vier continenten zorgen wij ervoor, dat het milieu en waardevolle hulpbronnen worden gespaard.
  Bedrijf


 • Kontakt

  REMONDIS SE & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 1060
  F +49 2306 106100
  Email

© 2023 REMONDIS SE & Co. KG

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen