Die REMONDIS-Welt der Nachhaltigkeit

REMONDIS' World of Sustainability

De REMONDIS-wereld van de duurzaamheid

Button für Menü
REMONDIS duurzaamheid

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

De duurzame wereld van REMONDIS

Duurzaamheid heeft talloze facetten, vooral bij ons als bedrijf dat dagelijks streeft naar behoud van natuurlijke hulpbronnen en klimaatbescherming. Duik in onze wereld van duurzaamheid en leer meer.

Kan de toekomst wachten?
Geen sprake van!

Trigger

Geen behoud van hulpbronnen zonder duurzaamheid. Alleen als we erin slagen de schaarste aan hulpbronnen efficiënt tegen te gaan, krijgen de volgende generaties en de huidige ontwikkelingslanden de kans om in welvaart te leven. Voor ons als een van de meest toonaangevende bedrijven ter wereld in recycling, service en water, kan er maar één doel zijn: aanpakken en het goede voorbeeld geven. Doe met ons mee.

Het enige wat een wegwerpmaatschappij weggooit, is haar toekomst

Trigger

Volgens het principe van recycling vóór verwijdering, doen we er alles aan om materiaalkringlopen te sluiten om de winning van grondstoffen en de energie-intensieve verwerking daarvan te verminderen. Met de grootste inzet en altijd nieuwe technologieën. Omdat recycling te belangrijk is om tevreden te zijn met wat er al is bereikt.

Dood of levend.
Soms maakt slechts een graad het verschil

Trigger

Iedereen is het er over eens dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 2 graden Celsius, liever nog tot 1,5 graad, om onherstelbare schade aan het ecosysteem te vermijden. Nu al leidt de toenemende droogte hier bij ons tot massale bossterfte. Met kleine maatregelen valt de verandering van het klimaat niet meer te stoppen. Er is veel meer nodig. Dus naast de energietransitie onder andere ook een grondstoffentransitie. Wij geven aan hoe dat kan.

Vandaag een grondstof, morgen een gerecyclede grondstof.
Zonder waardeverlies

Trigger

Grondstoffen zijn eindig. Desondanks wordt er niet zuinig met grondstoffen omgegaan. Slechts 14 procent van de Duitse vraag naar grondstoffen wordt gedekt door recycling. En dat terwijl gerecyclede grondstoffen kwalitatief niet alleen gelijkwaardig zijn, maar ook nog eens gunstig zijn voor de klimaat- en energiebalans.

Lijkt een industriegebied, maar heeft een CO2-balans van 25.000 hectare bos

Trigger

Het Lippewerk in Lünen is een technologische locatie en klimaatbeschermingsproject in één. Bij activiteiten die hier worden uitgevoerd, wordt jaarlijks 488.000 ton CO2 bespaard. In de natuur zou hiervoor een bosgebied met 37 miljoen bomen nodig zijn. Het is zeker leuk om te gaan wandelen, maar probeer eens 1400 banen te creëren in een bos.

Wil een Green Deal slagen,
schuif hem dan niet op de lange termijn

Trigger

Als er iemand weet hoe je de Green Deal in de praktijk brengt, dan zijn wij het wel. Dat bewijst niet alleen ons innovatief vermogen bij het produceren van gerecyclede grondstoffen en hernieuwbare energieën, maar ook alle andere dingen die we doen om het klimaat te beschermen. Het beste voorbeeld is het door ons geïnitieerde Duitse stortverbod, waarvoor we al langere tijd EU-brede invoering eisen. Dat zou in één keer 67 procent minder broeikasgasuitstoot in een van de vier grootste economische sectoren opleveren.

Strikt genomen is er maar een groeisector.
En die bestaat al 3,9 miljard jaar

Trigger

Fosfor is een elementaire bouwsteen van het leven en onmisbaar voor alle leven op aarde. De vraag is navenant hoog. Alleen al in Europa zijn jaarlijks enorme hoeveelheden fosfor nodig, onder andere als basis voor meststoffen en diervoeder. REMONDIS heeft gepatenteerde processen ontwikkeld om dit materiaal terug te winnen.

Wat is er over 400 jaar van u overgebleven?
Uw plastic afval

Trigger

Mensen die op zoek zijn naar een argument voor recycling van kunststoffen hoeven niet verder te kijken dan naar onze zeeën en oceanen. Tapijten van plastic afval drijven erin rond en zijn zo groot dat ze zelfs vanuit de ruimte te zien zijn. Dit probleem kan echter alleen op aarde worden opgelost - met meer verantwoord consumentengedrag en het consequent recyclen van kunststoffen.

Trigger

Kunt u zich hier een speeltuin voorstellen?
Wij wel

Trigger

Helaas zijn herinneringen niet het enige wat overblijft van braakliggende industrieterreinen. Deze terreinen zijn vaak sterk verontreinigd. Ons bedrijf REMEX ProTerra verplaatst, bewerkt en reinigt jaarlijks 1,7 miljoen ton grond met als doel verloren gegane grond te recupereren.

Ook een idee voor lege koffiecapsules.
Maar het onze is beslist duurzamer

Trigger

Het is beslist zonde koffiecapsules zomaar weg te gooien. Aluminium – het materiaal waar de capsules voor het grootste deel uit bestaan – is tenslotte een kostbare grondstof. Dus hebben we het met koffieproducent Nespresso over een oplossing voor optimaal recyclen gehad.

Van schone luiers word je blij.
Van vieze iets minder

Trigger

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zijn wegwerpluiers een reëel probleem. Vanaf de commode gaan ze meestal linea recta naar de afvalbak voor restafval. En van daaruit naar de verbranding. Dat is niet ecologisch. En al helemaal niet goed voor het behoud van grondstoffen. De oplossing heet recycling.

Is gevaarlijk afval alleen aanwezig op stortplaatsen?
Kijk eens in uw lades

Trigger

Gevaarlijke stoffen maken deel uit van ons dagelijks leven. Lege batterijen bevatten bijvoorbeeld schadelijk kwik en moeten volgens speciale procedures worden verwijderd. REMONDIS is het juiste adres om naartoe te gaan. We beschikken over toonaangevende technologieën voor de verwerking van gevaarlijk afval, inclusief kwikverwerking.

Als in er een lampje gaat branden,
kan dat onze schuld zijn

Trigger

REMONDIS genereert alleen in op het Lippewerk jaarlijks 336.900 megawattuur aan energie door afvalverbranding, klimaatneutraal en zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast ontwikkelen we voortdurend nieuwe methoden om op een milieuvriendelijke manier elektriciteit en warmte op te wekken.

Hoe leef je duurzaam?
Het liefst van binnenuit

Trigger

Water prediken maar wijn drinken? Niet bij REMONDIS. Het spreekt voor zich dat onze allesomvattende visie op duurzaamheid inhoudt dat wij zelf ook duurzaam zijn. Dat begint bij de energiezuinigheid van ons hoofdkantoor en eindigt bij de strikte naleving van strenge sociale normen op alle REMONDIS-locaties wereldwijd.

Winst is er om te investeren
Bij voorkeur voor het grote goed

Trigger

Elk bedrijf probeert winst te maken. Dat is natuurlijk ook het geval bij REMONDIS. Maar voor ons is geld altijd een middel om een goed doel te behalen. Daarom wordt een groot deel van onze winst geïnvesteerd in nieuwe innovaties en recyclingtechnieken. Het behoud van waardevolle hulpbronnen dus.

Ergens anders werk je alleen voor zwarte cijfers.
Bij ons ook voor groene waarden

Trigger

Steeds meer medewerkers zoeken carrière-uitdagingen die vooral zinvol en duurzaam zijn. Bij ons vind je die. En dat ongeacht opleidingsniveau en kwalificaties. Werken ‘In opdracht van de toekomst’ betekent voor ons de toekomst mogelijk maken.

De juiste houding is een kwestie van attitude.
Niet alleen op een bureaustoel

Trigger

Om gezondheid op het werk te waarborgen, voeren we regelmatige ergonomische onderzoeken op de werkplek uit. Bovendien zorgen de hoogste veiligheidsnormen ervoor dat degenen die geen zittend werk doen, maar die bijvoorbeeld als industriële klimmer op grote hoogte werken, gezond blijven bij ons.

Een intelligent gebouw:
het hoofdkantoor van REMONDIS

Trigger

Ons nieuwe hoofdkantoor, gebouwd in 2010, is een schoolvoorbeeld van efficiëntie. Tijdens de bouw zijn verschillende innovatieve recyclingproducten van REMONDIS gebruikt. Het wordt verwarmd met restwarmte van het eigen datacentrum. De interne temperatuurregeling schakelt de verwarming automatisch uit als de ramen open staan. Behoorlijk slim.

We vinden het belangrijk om een goede buur te zijn.
Meer dan honderden keren

Trigger

Een belangrijk kenmerk van ons bedrijf is de gedecentraliseerde organisatie. Wij voelen ons betrokken bij elke afzonderlijke locatie en zien ons als partner van de lokale regionale economie. Dit alles in de geest van globaal denken en lokaal handelen.

De wereld elke dag een beetje beter maken – ook dat is duurzaamheid

Trigger

Het behoud van de hulpbronnen is een internationale aangelegenheid, maar de eerste stap begint bij ieder individu en de manier waarop hij/zij denkt. Daarom moet aan de ene kant wereldwijd worden nagedacht over betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid, en aan de andere kant moet de lokale bevolking worden bereikt en betrokken. REMONDIS-projecten laten zien hoe dit kan worden gedaan.

Het mooie van duurzaamheid:
het is aanstekelijk

Trigger

Duurzaamheid is geen toestand of voorwaarde maar een continu proces. En vooral: duurzaamheid is teamwerk. Daarom werken we nauw samen met klanten, partners en onderzoekinstituten, die ook zorgen voor behoud van natuurlijke hulpbronnen en klimaatbescherming. Het resultaat is altijd nieuwe benaderingen en innovaties.

Een 10 met een krul:
het REMONDIS-duurzaamheidscertificaat

Trigger

Samen met het onafhankelijke instituut Fraunhofer UMSICHT hebben we een duurzaamheidscertificaat ontwikkeld dat uniek is in deze vorm. Dit stelt klanten in staat hun prestaties op het gebied van hulpbronnenbesparing en CO2-besparing te documenteren.

Op het eerste gezicht een akker.
Op het tweede een klimaatbeschermingsproject

Trigger

Had u het geweten? Niet alleen veengronden zijn uitstekend geschikt als CO2-opslag, akkerland is dat ook. En anders dan bij zijn natuurlijke verwanten kan het klimaatbeschermingspotentieel van cultuurgronden nog toenemen. Met gericht gebruik van humusbevorderende compost. Daarbij helpt een door ons en het Fraunhofer Institut gezamenlijk ontwikkelde rekentool: CarboSoil.

Heet zal het er hier altijd aan toegaan.
Maar in de toekomst ook groen

Trigger

Bij de productie van staal denkt men aan ontzettende hitte, gloeiende hoogovens en een eindeloze energiebehoefte. En dat laatste willen we in elk geval veranderen. Door meer gerecyclede grondstoffen te gebruiken kan de productie van staal aanmerkelijk groener en milieuvriendelijker worden.

Wat de mens heeft samengevoegd,
moet hij ook weer kunnen scheiden

Trigger

Recycling begint eerder dan de meeste mensen denken, namelijk al bij het ontwerp van het product. Neem bijvoorbeeld composieten: deze zijn in het dagelijks leven dan wel praktisch, maar aan het einde van hun levensduur vormen ze soms een probleem omdat ze bijna niet of alleen met heel veel moeite kunnen worden gescheiden en gerecycled. Dit kan alleen worden verholpen door consequent ecodesign, dat rekening houdt met de milieuvriendelijkheid van producten vanaf de ontwikkeling tot het einde van hun gebruiksduur. Inclusief de mogelijkheid tot recyclen en het gebruik van gerecyclede grondstoffen.

Het bewijs dat afvalinzamelsystemen ook zeer efficiënt kunnen zijn

Trigger

Over de hele wereld vertrouwen gemeenten en klanten in de openbare sector op de expertise van REMONDIS. Het resultaat van deze zogenaamde Publiek-Private Samenwerkingen zijn stabiele tarieven voor burgers en professionele afvalverwerking met optimale recyclingpercentages. Daarvan profiteert uiteindelijk ook het milieu.

Waar wordt gebrouwen, heb je water nodig.
En ons

Trigger

Duurzame productie heeft bij steeds meer bedrijven hoge prioriteit. Wij van REMONDIS helpen u graag waar mogelijk. En we kunnen veel doen. Van afvalwaterzuivering en de verwerking van reststoffen tot biogasproductie direct ter plaatse.

Eerst zuiver koper,
dan een speld in een hooiberg?

Trigger

Grondstoffen verdwijnen niet, ze zijn verborgen. De complexe producten van vandaag de dag bestaan uit zoveel kleine elementen dat het praktisch onmogelijk lijkt om ze terug te winnen en te scheiden op type. Door je te richten op materiaalstromen kan het veel makkelijker worden.

We sturen duurzaamheid op reis.
Over alle grenzen heen

Trigger

Onze technologie kopiëren? Ja, graag! Onze recyclingactiviteiten in Lünen fungeren wereldwijd als rolmodel en hebben zelfs een onderscheiding van de KlimaExpo.NRW ontvangen. We zijn erin geslaagd onze knowhow over te dragen naar vele bloeiende regio's over de hele wereld, zoals de Eco-Industriële parken in Azië, die nu worden beheerd volgens dezelfde hoge normen als op het Lippewerk.

Misschien wel de belangrijkste stap:
kijk eens in de spiegel

Trigger

Recent onderzoek heeft aangetoond dat iedereen veel meer zou kunnen doen om hulpbronnen te sparen. Gewoon door afval beter te scheiden. Alleen al in Duitsland kan zo jaarlijks 7,8 miljoen ton recyclebaar materiaal worden hergebruikt. Dat komt neer op 95 kilogram per inwoner.

Een roos is een roos is een roos.
Een auto wordt afval

Trigger

Een vergelijking met de werking van de natuur toont aan dat wat wij een materiaalkringloop noemen, vaak een beetje misleidend is. Dit komt voornamelijk omdat mensen vaak niet op een allesomvattende manier denken. De meeste materialen en vervuilende stoffen die bij de productie worden gebruikt, worden bijvoorbeeld gecombineerd, waardoor 100 procent recycling onmogelijk is. Het zogeheten Cradle to Cradle®-designconcept biedt een oplossing.

Omdat iets voor de toekomst wordt gebouwd,
betekent dat niet dat het eeuwig mee gaat.

Trigger

De productwereld evolueert voortdurend – niet in de laatste plaats energietransitie. Maar de milieuvoordelen van fotovoltaïsche systemen, windturbines en warmtekrachtsystemen vallen weg als ze niet redelijkerwijs als afval kunnen worden gerecycled. Hier is onderzoek nodig.

Duurzaamheid is de toekomst.
En de toekomst moet worden gestimuleerd

Trigger

Waar we een kans zien om het idee van duurzaamheid verder te promoten en te verankeren in de maatschappij, zetten we ons daar hartstochtelijk voor in. Dat begint met educatieve communicatie en strekt zich uit van con sultancyactiviteiten tot het stimuleren van lokale overheden om deel te nemen. Want samen knokken voor het goede doel is het aller-leukst.

Ze zeggen dat je op school levenslessen krijgt.
Daar zit een kern van waarheid in

Trigger

Politici en wetenschappers kunnen uitgebreide pamfletten schrijven over het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Maar het enige wat telt is dat wat uiteindelijk de samenleving bereikt. Daarom zetten wij ons in om duurzaamheid daar te brengen waar het gegarandeerd in vruchtbare aarde valt: op basisscholen.

Bij ons stond duurzaamheid al op de agenda toen je daar de verkiezing nog niet mee kon winnen

Trigger

We delen onze expertise graag met anderen. Als adviseurs van politici en verenigingen dragen wij er dagelijks toe bij dat kwesties als het behoud van hulpbronnen en klimaatbescherming het nodige gewicht in de schaal leggen. Lobbyen voor duurzaamheid dus.

Toen wij naar de universiteit gingen,
leerde hij net het alfabet

Trigger

Al sinds 1994 werkt EURAWASSER Nord – een bedrijf uit de REMONDIS groep – samen met de Universiteit van Rostock op het gebied van onderzoek en het stimuleren van jong talent. In termen van kennis opdoen is dat een vrij goede combinatie. Dat geldt natuurlijk ook voor projecten.

Een planeet kun je niet vermenigvuldigen.
Recyclinginspanningen wel

Trigger

Als het verbruik van hulpbronnen overal ter wereld zo hoog was als in Duitsland, zouden we 2,7 aarde nodig hebben in plaats van één. Er is dus maar één oplossing: bewuster consumeren, minder weggooien en beter recyclen. Om hier een koers naar duurzaamheid voor uit te zetten, werkt REMONDIS onder andere samen met NABU (de Duitse vereniging voor natuurbescherming).

Dat vergaderingen gebakken lucht produceren, kun je niet voorkomen.
Dat ze CO2 produceren wel

Trigger

Het Steigenberger Hotel in Berlijn werd in 2015 bekroond met de ‘Meeting Experts Green Award’. Waarom? Omdat bij evenementen die hier plaatsvinden, veel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en CO2-compensatie. REMONDIS ondersteunt Steigenberger met een recyclingconcept dat speciaal is ontwikkeld voor deze hotelketen.

Kennis is de enige bron
die onuitputtelijk is

Trigger

Iedereen heeft het over schaarste aan hulpbronnen en duurzaamheid. Maar wat is dat eigenlijk? We hebben ons best gedaan en belangrijke achtergrondinformatie over dit onderwerp voor u verzameld en dat op een aansprekende manier gepresenteerd.

Moeilijk te zeggen wat sneller is gesmolten.
De ijsschotsen of de klimaatdoelen van Rio

Trigger

De VN-conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio in 1992 was de eerste keer dat de kwestie van duurzaamheid onder de aandacht van het publiek werd gebracht. Toen werd besloten om de wereldwijde CO2-uitstoot aan te pakken. Maar sindsdien is er bijna niets meer gebeurd. Des te minder tijd hebben we nu om het broeikaseffect met succes te beteugelen.

Een koor met meer dan 190 stemmen –
allemaal solisten

Trigger

Hoewel duurzaamheid een mondiaal vraagstuk is, moet het in nationale structuren worden doordacht en geïmplementeerd. Wat gebeurt er op dit spanningsveld in de wereld, de EU en de Duitse politiek? En hoe presenteert duurzaamheid zich in deze verschillende dimensies? Dit hoofdstuk geeft antwoorden.

Sta op voor drie letters,
in plaats van achterover te leunen!

Trigger

Duurzaamheid vereist in beweging komen. Wereldwijd. De Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN in 2015 geven een overzicht van wat er precies gedaan moet worden om van onze planeet een plek te maken die de moeite waard is voor alle 7 miljard mensen.

Het heeft eeuwen geduurd om 118 elementen te ontdekken.
Die te laten verdwijnen, gaat angstaanjagend snel

Trigger

Iedereen heeft ooit gehoord of gelezen over de schaarste van grondstoffen. Maar hoe ernstig is het werkelijk met de beschikbaarheid van onze grondstoffen? En welke daarvan moeten worden gered en hoe? Aan de hand van geselecteerde voorbeelden vertellen we meer hierover.

Duurzaamheid over het geheel gezien.
Inclusief getallenkosmos

Trigger

Op deze website wemelt het van feiten en cijfers, zoals dat meestal het geval is wanneer het over duurzaamheid gaat. Om dan overzicht te houden, moet men zich goed in de materie inlezen en onderzoek doen. Of gewoon hier steeds een klein stukje omlaag scrollen. Hieronder hebben we diverse duurzaamheidsfeiten voor u op een rijtje gezet. Alles overzichtelijk ingedeeld in categorieën en in grafieken weergegeven.

Hoe kom je meer te weten over groene onderwerpen?
Surfend natuurlijk

Trigger

Het concept van duurzaamheid trekt van een steeds groter publiek - ook online. We hebben ons huiswerk voor u gedaan en de enorme verscheidenheid aan websites over dit onderwerp doorgenomen. Het resultaat is een interessante verzameling websites, portals en blogs.

Wie zegt dat feiten en cijfers saai moeten zijn?

 • Wetenschappers zijn het erover eens dat de huidige klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt. Het antropoceen - zoals men het huidige tijdperk van de aarde noemt - is uitermate belastend voor onze planeet.


  • Bij de huidige situatie zouden er 1,7 aardes nodig zijn om blijvend te voorzien in het jaarlijkse verbruik aan grondstoffen door de wereldbevolking


  • Jaarlijks afval in Duitsland (situatie 2017)


  • Productie van huishoudelijk afval per inwoner in Duitsland (situatie 2017)


 • Alle vulkanen op aarde samen stoten slechts een honderdste uit van wat de mens aan CO2 produceert

 • Sinds het begin van het industriële tijdperk is de
  wereldwijde temperatuur met 1,1 graad Celsius gestegen.

  In de afgelopen 66 miljoen jaar is er nooit zo'n snelle
  opwarming geweest


  • De 10 warmste jaren ooit gemeten vallen allemaal in de periode na 2000


  • Verwachte temperatuurstijging als gevolg van door de mens veroorzaakte emissies tot het einde van de 21e eeuw: 4 tot 5 graden Celsius. Alleen vergelijkbaar met de postglaciale temperatuurontwikkeling gedurende

  • Opwarmingssnelheid circa 100 keer groter dan bij de historische natuurlijke klimaatverandering


  • Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius, moet de hoeveelheid methaan in de atmosfeer tussen 2010 en 2050 met 35 procent afnemen

  • Hergebruik en het steeds opnieuw verwerken en terugleiden van gebruikte grondstoffen in de kringloop is een van de meest veelbelovende maatregelen tegen de klimaatverandering. Daarmee kunnen enorme CO2-besparingen worden bereikt.

  • Naar de website Gerecyclede grondstoffen


  Besparing op natuurlijke grondstoffen door recyclingactiviteiten van  produceren de Duitse gemeentelijke afvalverbrandingsinstallaties elk jaar. Dat zou voldoende zijn voor alle 6,5 miljoen huishoudens in Beieren


  • Gerecyclede grondstoffen zijn tot 40 keer minder energie-intensief en dus klimaatneutraler!

  • Energiebesparing bij de productie (per gebruikte ton gerecycled materiaal)


  • Schattingen gaan ervan uit, dat door recycling van materialen wereldwijd jaarlijks in totaal 100 terawattuur op primaire energie wordt bespaard

  • Dat komt overeen met het gemiddelde stroomverbruik van circa 32 miljoen huishoudens in Duitsland


  • Als het verbruik aan hulpbronnen wereldwijd zo hoog zou zijn als in Duitsland, zouden er niet één, maar 2,7 aardes nodig zijn  • Het onttrekken van hulpbronnen aan de natuur gaat deels gepaard met aanzienlijke vernietiging van de omgeving. Elke gram gerecyclede grondstof helpt om de natuurlijke habitat in


  Momenteel wordt in Duitsland door het gebruik van gerecyclede grondstoffen jaarlijks 50 miljoen ton aan CO2 bespaard. Wanneer dit consequenter zou gebeuren, zou dat nog tot tien miljoen ton meer kunnen zijn

  • Het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) dat als gevolg van diverse productieprocessen in de atmosfeer terechtkomt, is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Het reduceren van emissies is bepalend in de strijd tegen de opwarming van de aarde.


  • Om het doel van 1,5 graad te bereiken, moet de wereldwijde CO2-uitstoot tot 2050 worden verminderd tot 2,5 ton per hoofd en jaar


  • olgens schattingen van experts zou een verdubbeling van het gebruikspercentage van gerecycled materiaal van 15 naar 30 procent door de Duitse industrie nu zo'n 60 miljoen ton aan CO2 besparen


  "Afval en overig" is de sector met de grootste daling van broeikasgasemissies sinds 1990


  Ontwikkeling van de CO2-emissies in de sector "Afval en overig" sinds 1990 (mln. t)


  • Zo hoog is het aandeel van de circulaire economie in de totale emissiereductie in Duitsland

  • Slechts zo weinig draagt de circulaire economie bij aan de totale emissies in Duitsland


  CO2-vermijding door recycling van geselecteerde materiaalfracties (2016)


  Het REMONDIS Lippewerk – Recyclingpark en highlightproject in één

  • Met een oppervlak van 230 hectare is het Lippewerk het grootste centrum voor industriële recycling in Europa en draagt daarmee aanzienlijk bij aan de bescherming van klimaat en

  • CO2-besparing door recyclingdiensten per jaar

  • gerecyclede grondstoffen en producten verlaten jaarlijks het Lippewerk

  Daarvoor werd de circulaire economie in het Lippewerk in 2016 door de KlimaExpo.NRW onderscheiden als vlaggenschipproject

 • De afvaleconomie - of treffender circulaire economie genoemd - is een van de effectiefste sectoren in de strijd tegen klimaatverandering. Bijna elke door de circulaire economie geleverde dienst is tegelijkertijd een duurzaamheidsbijdrage.


  Duurzaamheidsbijdrage in cijfers

  • In heel Duitsland zijn de broeikasgasemissies in totaal tussen 1990 en 2015 met circa 350 miljoen ton CO2 gedaald

  • Veruit de grootste daling deed zich voor in de afvaleconomie, wat vooral het gevolg is van het in 2005 ingevoerde stortverbod voor organisch afval


  reststoffen worden jaarlijks in Duitsland verzameld, gesorteerd en

 • Emissieontwikkeling afvaleconomie en overig

 • Sinds 1990 werden over heel Duitsland de jaarlijkse emissies uit de afvaleconomie met circa 56 miljoen ton CO2 verlaagd

 • Op dit ogenblik is het aandeel van de Duitse
  afvaleconomie
  nog slechts 1 procent van de totale Duitse
  emissies
  – bij een dalende trend


  • Alleen al door de circulaire economie wordt 20 procent van de internationale toegezegde Kyotodoelen van Duitsland bereikt. Dat is vooral toe te schrijven aan de grote hefboomwerking van het stortverbod voor gemeentelijk afval

  • Gemeentelijk afval vormt weliswaar slechts amper tien procent van de Duitse afvalproductie, maar stoot tijdens het verrottingsproces grote hoeveelheden methaan uit. Een broeikasgas dat


  • Door een consequente handhaving van een Europees stortverbod zou in heel Europa hetzelfde succes kunnen worden behaald als in Duitsland. De CO2-emissies zouden ten opzichte van 1990 met 67


  Stel u een wereldwijd verbod op het storten van afval en de volledige gesloten kringloop van alle grondstoffen voor. Het realiseren van het Klimaatakkoord van Parijs zou zo goed als zeker zijn

Terugwinning van energie en materialen uit afval in Duitsland (in 1.000 ton)

  • EU-doel voor hergebruik en recycling van huishoudelijk afval tot 2025

  • EU-doel voor het storten van gemeentelijk afval tot 2035


  • Ontwikkeling van recyclingpercentage in de tijd, van nu tot 2035


  • personen zijn in Duitsland werkzaam in de circulaire economie

  • euro omzet wordt jaarlijks gegenereerd

Wat bedoelt men met Circular Economy?

Circular Economy beschrijft de ideale situatie waarin er geen afval meer is. Elk product is zo gemaakt, dat het aan het einde van zijn gebruiksduur in recyclebare afzonderlijke delen kan worden ontleed. De teruggewonnen grondstoffen worden opnieuw gebruikt voor productie

 • In Lünen in Westfalen, runt REMONDIS het grootste centrum voor industriële recycling binnen Europa. Hieronder vindt u de belangrijkste feiten en cijfers over het Lippewerk.


  • Het Lippewerk is een industriële zone, maar het heeft de CO2-balans van 25.000 hectare bos


  Jaarlijks verlaat circa 900.000 ton aan recyclebare producten het Lippewerk

 • Alleen al in het Lippewerk Lünen wordt jaarlijks 336.900 megawattuur aan energie in de vorm van stroom en warmte geproduceerd

  • Opwekking

  • Verbruik

  • Wervelbedcentrale

  • Eigen verbruik

  • Biomassacentrale

  • Energieproductie voor

 • Naast het Lippewerk zijn er in Duitsland op meerdere plaatsen afvalverbrandingsinstallaties waar REMONDIS in deelneemt. Allemaal dragen ze bij aan de regionale energievoorziening - zo ook de verbrandingsinstallaties voor gevaarlijk afval van onze

  • Met voortdurende moderniseringen en nieuwe procestechnologieën streven wij naar nog betere resultaten. Daarvoor hebben we in de laatste paar jaar alleen al 400 miljoen euro geïnvesteerd


  • Hypermoderne behandelingsinstallatie voor biologisch afval, waarmee ca. 1.400 huishoudens van energie worden voorzien en jaarlijks


  • Lijkt het wat het Lippewerk en de daar toegepaste technologieën eens nader te bekijken? Maak dan gebruik van onze virtuele rondleidingen

 • De natuurlijke hulpbron water is beperkt en uiterst kostbaar. Vooral wanneer men bedenkt dat de wereldbevolking steeds meer toeneemt en nu al meerdere honderden miljoenen mensen niet verzekerd zijn van regelmatige toegang tot drinkwater.


  Slechts 2,5 procent van het water op de wereld is zoet water. Reden te meer om uiterst verantwoord met deze hulpbron om te gaan


  Zo veel drinkwater zuivert REMONDIS elk jaar


  • Zo veel zuiveringsinstallaties runt REMONDIS wereldwijd

  • Dat is de lengte van het door REMONDIS beheerde rioleringsstelsel

  • Fosfor is een kostbare grondstof en een onmisbare bouwsteen van al het leven. Het is van nature slechts beperkt aanwezig en dan bijna alleen buiten Europa. Des te belangrijker is het dat deze waardevolle stof hier wordt gerecycled.

  • Alle informatie over fosforrecycling


  • In 2020 werd in Hamburg de eerste grootschalige installatie voor fosforrecycling ter wereld in gebruik genomen. Jaarlijks kan uit 20.000 ton zuiveringsslib 7.000 ton uiterst zuiver fosforzuur worden geproduceerd


  • Als men het totale jaarlijks in Duitsland geproduceerde zuiveringsslib via het TetraPhos®-proces zou verwerken, zou dat overeenkomen met het CO2-compenserende effect van 27 miljoen bomen


  • Het in het TetraPhos®-proces gewonnen fosforzuur met de naam REPACID® heeft een ecobalans die circa 60 procent beter is dan het fosforzuur dat als primaire grondstof moet worden geïmporteerd


  Zo werkt fosforterugwinning bij REMONDIS

 • Van maaisel tot fruitresten of keukenafval - biomassa is een waardevolle stof met een hoge energetische waarde, waarvan diverse duurzame producten kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld milieuvriendelijke brandstof of warmte en stroom.


  • belandt nog steeds onterecht in de restafvalbak

  • Het gebruik van biomassa levert een belangrijke bijdrage aan klimaatbescherming; dit blijkt uit de besparing van 65,8 miljoen ton CO2


  Het verbruik van biomassa in het verkeer bedroeg in 2019 ca. 31,7 TWh en bestond uit 22,5 TWh biodiesel, 8,5 TWh bio-ethanol en 0,7 TWh biomethaan


  Aandeel biomassa in ...

 • Metalen zijn voorbestemd om te worden gerecycled - mits ze per soort kunnen worden gewonnen. Bijna zonder verlies van kwaliteit kunnen ze steeds weer in de materiaalkringloop worden teruggeleid. In vergelijking met de nieuwe productie van metalen uit ertsen worden er niet alleen grote hoeveelheden aan hulpmiddelen bespaard, maar ook energie.  Voor het recyclen van drankblikjes en soortgelijke artikelen om er nieuwe producten van te maken is 20 keer minder energie nodig dan bij gebruik van de primaire grondstof bauxiet. Dat betekent ook dat er 95 procent minder CO2 wordt uitgestoten


  Wereldwijde jaarlijkse besparingen bij metaalrecycling binnen de REMONDIS-groep

  • Het gebruik van gerecyclede grondstoffen in plaats van fabricage van nieuwe metalen uit primaire hulpbronnen leidt tot een vergaande

  • Onze recyclingactiviteiten besparen jaarlijks de hoeveelheid energie die 1,7 miljoen driepersoonshuishoudens verbruiken

  • Hoe meer staal en ijzer wordt gerecycled, des te minder erts hoeft te worden gewonnen. Zo worden niet alleen de hulpbronnen ontzien, maar ook het milieu en het klimaat

  • Een groot deel van de energie die nodig is om metalen te produceren, is afkomstig uit kool. Consequente recycling leidt er dan ook toe, dat er minder kool hoeft te worden gewonnen

  * Grondslag voor de berekening zijn de in 2019 door de TSR Group geregistreerde en ter recycling toegevoerde hoeveelheden staal, aluminium en koper evenals statistische gegevens van het BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft) en het BIR (Bureau of International Recycling)
  ** Grondslag voor de berekening zijn de in 2019 door de TSR Group geregistreerde en ter recycling toegevoerde hoeveelheden staal

 • Plastic is zowel een vloek als een zegen. Enerzijds is het universeel toepasbaar en biedt bij het gebruik veel voordelen. Anderzijds kan het achteloos in het milieu gegooid een echt probleem worden. Daarom moet men alles op alles zetten het als afval consequent in de materiaalkringloop terug te voeren.  Volgens het Duitse Ministerie voor Milieu bevatten in 2013 de zeeën tussen de 100 en 150 miljoen ton afval. 60 procent van dat afval is plastic


  • In 2015 werd bijna 99 procent van al het ingezamelde plastic afval gerecycled  Gewichtsaandeel van plastic in huishoudelijk afval uit particuliere

Per ton gerecycled plastic wordt het milieu tot 1,6 ton CO2 bespaard, behoudt de natuur 2 ton ruwe olie en komt een ton minder drijvend afval in de zee terecht

  • Elk jaar komen er in Duitsland 1,4 miljoen plastic verpakkingen op de markt. De nieuwe verpakkingswet schrijft geleidelijk stijgende recyclingpercentages voor. In 2019 was dat nog 36 procent, in 2022 is het al 63 procent


  • Een verhoging van het gebruik van gerecycled materiaal in de industrie van momenteel net 15 procent tot 30 procent zou alleen al in Duitsland een CO2-besparing van 60 miljoen ton betekenen, wat gelijk staat aan circa een derde van het potentieel van de hernieuwbare energieën


 • Nu e-mobiliteit booming is, stijgt het aantal li-ion-accu's dat in omloop is. Maar wat gebeurt er wanneer de accu's ooit moeten worden afgevoerd?

  • Accu's behoren tot gevaarlijk afval. Ze mogen beslist niet met het restafval worden afgevoerd. Vooral bij lithium-ion-accu's bestaat gevaar voor zelfontbranding en zelfs explosie  Naar schatting zullen er in 2050 wereldwijd circa 41 miljoen elektrische personenauto's onderweg zijn


  • 40 procent van de kosten van een e-auto zit in de accu. Bovendien blijven de prijzen voor de benodigde grondstoffen kobalt en lithium steeds stijgen. En dat in een wel heel veranderlijke markt. Het zou daarom heel verstandig zijn kobalt en andere benodigde stoffen zo veel mogelijk te

 • Er wordt altijd gebouwd en gesloopt. Daarbij ontstaat een enorme berg mineraal afval. Veel potentieel voor recycling van grondstoffen dus. Naast de klassieke verwerking kan dat ook de productie van vervangende bouwstoffen zijn.

  Volgens het Duitse nationale instituut voor de statistiek komt in Duitsland meer dan de helft van de totale afvalproductie voort uit bouw- en sloopactiviteiten  • Het REMONDIS-dochter REMEX verzet, cultiveert en saneert jaarlijks 1,7 miljoen ton aarde met als doel verloren grond op braakliggend industrieterrein terug te winnen


  • Mineraal afval is uitstekend recyclebaar en als vervangend bouwmateriaal te gebruiken. Dat is een van de redenen dat het recyclingpercentage duidelijk boven de wettelijke norm ligt


 • Interessante feiten en cijfers zijn er niet alleen met betrekking tot onze activiteiten, maar ook met betrekking tot de hele REMONDIS-groep. De belangrijkste laten wij hier in grafiekvorm zien.


ImpressumInformatie over gegevensbeschermingWhistleblower Policy


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Bedrijf

  Bij ons, een van de wereldwijd toonaangevende dienstverleners op het gebied van recycling, service en water met meer dan 30.000 medewerkers, draait alles om duurzaamheid. In meer dan 30 landen op vier continenten zorgen wij ervoor, dat het milieu en waardevolle hulpbronnen worden gespaard.
  Bedrijf


 • Kontakt

  REMONDIS SE & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 1060
  F +49 2306 106100
  Email

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen