Die REMONDIS-Welt der Nachhaltigkeit

REMONDIS' World of Sustainability

De REMONDIS-wereld van de duurzaamheid

Button für Menü
REMONDIS duurzaamheid

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

De duurzame wereld van REMONDIS

Duurzaamheid heeft talloze facetten, vooral bij ons als bedrijf dat dagelijks streeft naar behoud van natuurlijke hulpbronnen en klimaatbescherming. Duik in onze wereld van duurzaamheid en leer meer.

Kan de toekomst wachten?
Geen sprake van!

Trigger

Geen behoud van hulpbronnen zonder duurzaamheid. Alleen als we erin slagen de schaarste aan hulpbronnen efficiënt tegen te gaan, krijgen de volgende generaties en de huidige ontwikkelingslanden de kans om in welvaart te leven. Voor ons als een van de meest toonaangevende bedrijven ter wereld in recycling, service en water, kan er maar één doel zijn: aanpakken en het goede voorbeeld geven. Doe met ons mee.

Het enige wat een wegwerpmaatschappij weggooit, is haar toekomst

Trigger

Volgens het principe van recycling vóór verwijdering, doen we er alles aan om materiaalkringlopen te sluiten om de winning van grondstoffen en de energie-intensieve verwerking daarvan te verminderen. Met de grootste inzet en altijd nieuwe technologieën. Omdat recycling te belangrijk is om tevreden te zijn met wat er al is bereikt.

Dood of levend.
Soms maakt slechts een graad het verschil

Trigger

Iedereen is het er over eens dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 2 graden Celsius, liever nog tot 1,5 graad, om onherstelbare schade aan het ecosysteem te vermijden. Nu al leidt de toenemende droogte hier bij ons tot massale bossterfte. Met kleine maatregelen valt de verandering van het klimaat niet meer te stoppen. Er is veel meer nodig. Dus naast de energietransitie onder andere ook een grondstoffentransitie. Wij geven aan hoe dat kan.

Vandaag een grondstof, morgen een gerecyclede grondstof.
Zonder waardeverlies

Trigger

Grondstoffen zijn eindig. Desondanks wordt er niet zuinig met grondstoffen omgegaan. Slechts 14 procent van de Duitse vraag naar grondstoffen wordt gedekt door recycling. En dat terwijl gerecyclede grondstoffen kwalitatief niet alleen gelijkwaardig zijn, maar ook nog eens gunstig zijn voor de klimaat- en energiebalans.

Lijkt een industriegebied, maar heeft een CO2-balans van 25.000 hectare bos

Trigger

Het Lippewerk in Lünen is een technologische locatie en klimaatbeschermingsproject in één. Bij activiteiten die hier worden uitgevoerd, wordt jaarlijks 488.000 ton CO2 bespaard. In de natuur zou hiervoor een bosgebied met 37 miljoen bomen nodig zijn. Het is zeker leuk om te gaan wandelen, maar probeer eens 1400 banen te creëren in een bos.

Wil een Green Deal slagen,
schuif hem dan niet op de lange termijn

Trigger

Als er iemand weet hoe je de Green Deal in de praktijk brengt, dan zijn wij het wel. Dat bewijst niet alleen ons innovatief vermogen bij het produceren van gerecyclede grondstoffen en hernieuwbare energieën, maar ook alle andere dingen die we doen om het klimaat te beschermen. Het beste voorbeeld is het door ons geïnitieerde Duitse stortverbod, waarvoor we al langere tijd EU-brede invoering eisen. Dat zou in één keer 67 procent minder broeikasgasuitstoot in een van de vier grootste economische sectoren opleveren.

Strikt genomen is er maar een groeisector.
En die bestaat al 3,9 miljard jaar

Trigger

Fosfor is een elementaire bouwsteen van het leven en onmisbaar voor alle leven op aarde. De vraag is navenant hoog. Alleen al in Europa zijn jaarlijks enorme hoeveelheden fosfor nodig, onder andere als basis voor meststoffen en diervoeder. REMONDIS heeft gepatenteerde processen ontwikkeld om dit materiaal terug te winnen.

Wat is er over 400 jaar van u overgebleven?
Uw plastic afval

Trigger

Mensen die op zoek zijn naar een argument voor recycling van kunststoffen hoeven niet verder te kijken dan naar onze zeeën en oceanen. Tapijten van plastic afval drijven erin rond en zijn zo groot dat ze zelfs vanuit de ruimte te zien zijn. Dit probleem kan echter alleen op aarde worden opgelost - met meer verantwoord consumentengedrag en het consequent recyclen van kunststoffen.

Trigger

Kunt u zich hier een speeltuin voorstellen?
Wij wel

Trigger

Helaas zijn herinneringen niet het enige wat overblijft van braakliggende industrieterreinen. Deze terreinen zijn vaak sterk verontreinigd. Ons bedrijf REMEX ProTerra verplaatst, bewerkt en reinigt jaarlijks 1,7 miljoen ton grond met als doel verloren gegane grond te recupereren.

Ook een idee voor lege koffiecapsules.
Maar het onze is beslist duurzamer

Trigger

Het is beslist zonde koffiecapsules zomaar weg te gooien. Aluminium – het materiaal waar de capsules voor het grootste deel uit bestaan – is tenslotte een kostbare grondstof. Dus hebben we het met koffieproducent Nespresso over een oplossing voor optimaal recyclen gehad.

Van schone luiers word je blij.
Van vieze iets minder

Trigger

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zijn wegwerpluiers een reëel probleem. Vanaf de commode gaan ze meestal linea recta naar de afvalbak voor restafval. En van daaruit naar de verbranding. Dat is niet ecologisch. En al helemaal niet goed voor het behoud van grondstoffen. De oplossing heet recycling.

Is gevaarlijk afval alleen aanwezig op stortplaatsen?
Kijk eens in uw lades

Trigger

Gevaarlijke stoffen maken deel uit van ons dagelijks leven. Lege batterijen bevatten bijvoorbeeld schadelijk kwik en moeten volgens speciale procedures worden verwijderd. REMONDIS is het juiste adres om naartoe te gaan. We beschikken over toonaangevende technologieën voor de verwerking van gevaarlijk afval, inclusief kwikverwerking.

Als in er een lampje gaat branden,
kan dat onze schuld zijn

Trigger

REMONDIS genereert alleen in op het Lippewerk jaarlijks 336.900 megawattuur aan energie door afvalverbranding, klimaatneutraal en zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast ontwikkelen we voortdurend nieuwe methoden om op een milieuvriendelijke manier elektriciteit en warmte op te wekken.

Hoe leef je duurzaam?
Het liefst van binnenuit

Trigger

Water prediken maar wijn drinken? Niet bij REMONDIS. Het spreekt voor zich dat onze allesomvattende visie op duurzaamheid inhoudt dat wij zelf ook duurzaam zijn. Dat begint bij de energiezuinigheid van ons hoofdkantoor en eindigt bij de strikte naleving van strenge sociale normen op alle REMONDIS-locaties wereldwijd.

Winst is er om te investeren
Bij voorkeur voor het grote goed

Trigger

Elk bedrijf probeert winst te maken. Dat is natuurlijk ook het geval bij REMONDIS. Maar voor ons is geld altijd een middel om een goed doel te behalen. Daarom wordt een groot deel van onze winst geïnvesteerd in nieuwe innovaties en recyclingtechnieken. Het behoud van waardevolle hulpbronnen dus.

Ergens anders werk je alleen voor zwarte cijfers.
Bij ons ook voor groene waarden

Trigger

Steeds meer medewerkers zoeken carrière-uitdagingen die vooral zinvol en duurzaam zijn. Bij ons vind je die. En dat ongeacht opleidingsniveau en kwalificaties. Werken ‘In opdracht van de toekomst’ betekent voor ons de toekomst mogelijk maken.

De juiste houding is een kwestie van attitude.
Niet alleen op een bureaustoel

Trigger

Om gezondheid op het werk te waarborgen, voeren we regelmatige ergonomische onderzoeken op de werkplek uit. Bovendien zorgen de hoogste veiligheidsnormen ervoor dat degenen die geen zittend werk doen, maar die bijvoorbeeld als industriële klimmer op grote hoogte werken, gezond blijven bij ons.

Een intelligent gebouw:
het hoofdkantoor van REMONDIS

Trigger

Ons nieuwe hoofdkantoor, gebouwd in 2010, is een schoolvoorbeeld van efficiëntie. Tijdens de bouw zijn verschillende innovatieve recyclingproducten van REMONDIS gebruikt. Het wordt verwarmd met restwarmte van het eigen datacentrum. De interne temperatuurregeling schakelt de verwarming automatisch uit als de ramen open staan. Behoorlijk slim.

We vinden het belangrijk om een goede buur te zijn.
Meer dan honderden keren

Trigger

Een belangrijk kenmerk van ons bedrijf is de gedecentraliseerde organisatie. Wij voelen ons betrokken bij elke afzonderlijke locatie en zien ons als partner van de lokale regionale economie. Dit alles in de geest van globaal denken en lokaal handelen.

De wereld elke dag een beetje beter maken – ook dat is duurzaamheid

Trigger

Het behoud van de hulpbronnen is een internationale aangelegenheid, maar de eerste stap begint bij ieder individu en de manier waarop hij/zij denkt. Daarom moet aan de ene kant wereldwijd worden nagedacht over betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid, en aan de andere kant moet de lokale bevolking worden bereikt en betrokken. REMONDIS-projecten laten zien hoe dit kan worden gedaan.

Het mooie van duurzaamheid:
het is aanstekelijk

Trigger

Duurzaamheid is geen toestand of voorwaarde maar een continu proces. En vooral: duurzaamheid is teamwerk. Daarom werken we nauw samen met klanten, partners en onderzoekinstituten, die ook zorgen voor behoud van natuurlijke hulpbronnen en klimaatbescherming. Het resultaat is altijd nieuwe benaderingen en innovaties.

Een 10 met een krul:
het REMONDIS-duurzaamheidscertificaat

Trigger

Samen met het onafhankelijke instituut Fraunhofer UMSICHT hebben we een duurzaamheidscertificaat ontwikkeld dat uniek is in deze vorm. Dit stelt klanten in staat hun prestaties op het gebied van hulpbronnenbesparing en CO2-besparing te documenteren.

Op het eerste gezicht een akker.
Op het tweede een klimaatbeschermingsproject

Trigger

Had u het geweten? Niet alleen veengronden zijn uitstekend geschikt als CO2-opslag, akkerland is dat ook. En anders dan bij zijn natuurlijke verwanten kan het klimaatbeschermingspotentieel van cultuurgronden nog toenemen. Met gericht gebruik van humusbevorderende compost. Daarbij helpt een door ons en het Fraunhofer Institut gezamenlijk ontwikkelde rekentool: CarboSoil.

Heet zal het er hier altijd aan toegaan.
Maar in de toekomst ook groen

Trigger

Bij de productie van staal denkt men aan ontzettende hitte, gloeiende hoogovens en een eindeloze energiebehoefte. En dat laatste willen we in elk geval veranderen. Door meer gerecyclede grondstoffen te gebruiken kan de productie van staal aanmerkelijk groener en milieuvriendelijker worden.

Wat de mens heeft samengevoegd,
moet hij ook weer kunnen scheiden

Trigger

Recycling begint eerder dan de meeste mensen denken, namelijk al bij het ontwerp van het product. Neem bijvoorbeeld composieten: deze zijn in het dagelijks leven dan wel praktisch, maar aan het einde van hun levensduur vormen ze soms een probleem omdat ze bijna niet of alleen met heel veel moeite kunnen worden gescheiden en gerecycled. Dit kan alleen worden verholpen door consequent ecodesign, dat rekening houdt met de milieuvriendelijkheid van producten vanaf de ontwikkeling tot het einde van hun gebruiksduur. Inclusief de mogelijkheid tot recyclen en het gebruik van gerecyclede grondstoffen.

Het bewijs dat afvalinzamelsystemen ook zeer efficiënt kunnen zijn

Trigger

Over de hele wereld vertrouwen gemeenten en klanten in de openbare sector op de expertise van REMONDIS. Het resultaat van deze zogenaamde Publiek-Private Samenwerkingen zijn stabiele tarieven voor burgers en professionele afvalverwerking met optimale recyclingpercentages. Daarvan profiteert uiteindelijk ook het milieu.

Waar wordt gebrouwen, heb je water nodig.
En ons

Trigger

Duurzame productie heeft bij steeds meer bedrijven hoge prioriteit. Wij van REMONDIS helpen u graag waar mogelijk. En we kunnen veel doen. Van afvalwaterzuivering en de verwerking van reststoffen tot biogasproductie direct ter plaatse.

Eerst zuiver koper,
dan een speld in een hooiberg?

Trigger

Grondstoffen verdwijnen niet, ze zijn verborgen. De complexe producten van vandaag de dag bestaan uit zoveel kleine elementen dat het praktisch onmogelijk lijkt om ze terug te winnen en te scheiden op type. Door je te richten op materiaalstromen kan het veel makkelijker worden.

We sturen duurzaamheid op reis.
Over alle grenzen heen

Trigger

Onze technologie kopiëren? Ja, graag! Onze recyclingactiviteiten in Lünen fungeren wereldwijd als rolmodel en hebben zelfs een onderscheiding van de KlimaExpo.NRW ontvangen. We zijn erin geslaagd onze knowhow over te dragen naar vele bloeiende regio's over de hele wereld, zoals de Eco-Industriële parken in Azië, die nu worden beheerd volgens dezelfde hoge normen als op het Lippewerk.

Misschien wel de belangrijkste stap:
kijk eens in de spiegel

Trigger

Recent onderzoek heeft aangetoond dat iedereen veel meer zou kunnen doen om hulpbronnen te sparen. Gewoon door afval beter te scheiden. Alleen al in Duitsland kan zo jaarlijks 7,8 miljoen ton recyclebaar materiaal worden hergebruikt. Dat komt neer op 95 kilogram per inwoner.

Een roos is een roos is een roos.
Een auto wordt afval

Trigger

Een vergelijking met de werking van de natuur toont aan dat wat wij een materiaalkringloop noemen, vaak een beetje misleidend is. Dit komt voornamelijk omdat mensen vaak niet op een allesomvattende manier denken. De meeste materialen en vervuilende stoffen die bij de productie worden gebruikt, worden bijvoorbeeld gecombineerd, waardoor 100 procent recycling onmogelijk is. Het zogeheten Cradle to Cradle®-designconcept biedt een oplossing.

Omdat iets voor de toekomst wordt gebouwd,
betekent dat niet dat het eeuwig mee gaat.

Trigger

De productwereld evolueert voortdurend – niet in de laatste plaats energietransitie. Maar de milieuvoordelen van fotovoltaïsche systemen, windturbines en warmtekrachtsystemen vallen weg als ze niet redelijkerwijs als afval kunnen worden gerecycled. Hier is onderzoek nodig.

Duurzaamheid is de toekomst.
En de toekomst moet worden gestimuleerd

Trigger

Waar we een kans zien om het idee van duurzaamheid verder te promoten en te verankeren in de maatschappij, zetten we ons daar hartstochtelijk voor in. Dat begint met educatieve communicatie en strekt zich uit van con sultancyactiviteiten tot het stimuleren van lokale overheden om deel te nemen. Want samen knokken voor het goede doel is het aller-leukst.

Ze zeggen dat je op school levenslessen krijgt.
Daar zit een kern van waarheid in

Trigger

Politici en wetenschappers kunnen uitgebreide pamfletten schrijven over het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Maar het enige wat telt is dat wat uiteindelijk de samenleving bereikt. Daarom zetten wij ons in om duurzaamheid daar te brengen waar het gegarandeerd in vruchtbare aarde valt: op basisscholen.

Bij ons stond duurzaamheid al op de agenda toen je daar de verkiezing nog niet mee kon winnen

Trigger

We delen onze expertise graag met anderen. Als adviseurs van politici en verenigingen dragen wij er dagelijks toe bij dat kwesties als het behoud van hulpbronnen en klimaatbescherming het nodige gewicht in de schaal leggen. Lobbyen voor duurzaamheid dus.

Toen wij naar de universiteit gingen,
leerde hij net het alfabet

Trigger

Al sinds 1994 werkt EURAWASSER Nord – een bedrijf uit de REMONDIS groep – samen met de Universiteit van Rostock op het gebied van onderzoek en het stimuleren van jong talent. In termen van kennis opdoen is dat een vrij goede combinatie. Dat geldt natuurlijk ook voor projecten.

Een planeet kun je niet vermenigvuldigen.
Recyclinginspanningen wel

Trigger

Als het verbruik van hulpbronnen overal ter wereld zo hoog was als in Duitsland, zouden we 2,7 aarde nodig hebben in plaats van één. Er is dus maar één oplossing: bewuster consumeren, minder weggooien en beter recyclen. Om hier een koers naar duurzaamheid voor uit te zetten, werkt REMONDIS onder andere samen met NABU (de Duitse vereniging voor natuurbescherming).

Dat vergaderingen gebakken lucht produceren, kun je niet voorkomen.
Dat ze CO2 produceren wel

Trigger

Het Steigenberger Hotel in Berlijn werd in 2015 bekroond met de ‘Meeting Experts Green Award’. Waarom? Omdat bij evenementen die hier plaatsvinden, veel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en CO2-compensatie. REMONDIS ondersteunt Steigenberger met een recyclingconcept dat speciaal is ontwikkeld voor deze hotelketen.

Kennis is de enige bron
die onuitputtelijk is

Trigger

Iedereen heeft het over schaarste aan hulpbronnen en duurzaamheid. Maar wat is dat eigenlijk? We hebben ons best gedaan en belangrijke achtergrondinformatie over dit onderwerp voor u verzameld en dat op een aansprekende manier gepresenteerd.

Moeilijk te zeggen wat sneller is gesmolten.
De ijsschotsen of de klimaatdoelen van Rio

Trigger

De VN-conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio in 1992 was de eerste keer dat de kwestie van duurzaamheid onder de aandacht van het publiek werd gebracht. Toen werd besloten om de wereldwijde CO2-uitstoot aan te pakken. Maar sindsdien is er bijna niets meer gebeurd. Des te minder tijd hebben we nu om het broeikaseffect met succes te beteugelen.

Een koor met meer dan 190 stemmen –
allemaal solisten

Trigger

Hoewel duurzaamheid een mondiaal vraagstuk is, moet het in nationale structuren worden doordacht en geïmplementeerd. Wat gebeurt er op dit spanningsveld in de wereld, de EU en de Duitse politiek? En hoe presenteert duurzaamheid zich in deze verschillende dimensies? Dit hoofdstuk geeft antwoorden.

Sta op voor drie letters,
in plaats van achterover te leunen!

Trigger

Duurzaamheid vereist in beweging komen. Wereldwijd. De Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN in 2015 geven een overzicht van wat er precies gedaan moet worden om van onze planeet een plek te maken die de moeite waard is voor alle 7 miljard mensen.

Het heeft eeuwen geduurd om 118 elementen te ontdekken.
Die te laten verdwijnen, gaat angstaanjagend snel

Trigger

Iedereen heeft ooit gehoord of gelezen over de schaarste van grondstoffen. Maar hoe ernstig is het werkelijk met de beschikbaarheid van onze grondstoffen? En welke daarvan moeten worden gered en hoe? Aan de hand van geselecteerde voorbeelden vertellen we meer hierover.

Duurzaamheid over het geheel gezien.
Inclusief getallenkosmos

Trigger

Op deze website wemelt het van feiten en cijfers, zoals dat meestal het geval is wanneer het over duurzaamheid gaat. Om dan overzicht te houden, moet men zich goed in de materie inlezen en onderzoek doen. Of gewoon hier steeds een klein stukje omlaag scrollen. Hieronder hebben we diverse duurzaamheidsfeiten voor u op een rijtje gezet. Alles overzichtelijk ingedeeld in categorieën en in grafieken weergegeven.

Hoe kom je meer te weten over groene onderwerpen?
Surfend natuurlijk

Trigger

Het concept van duurzaamheid trekt van een steeds groter publiek - ook online. We hebben ons huiswerk voor u gedaan en de enorme verscheidenheid aan websites over dit onderwerp doorgenomen. Het resultaat is een interessante verzameling websites, portals en blogs.

Altijd het nieuwste van het nieuwste willen hebben, kost wat. Vooral grondstoffen

 • Elk jaar worden ontelbare hoeveelheden grondstoffen verspild om dingen te produceren die we eigenlijk niet nodig hebben. Volgens studies gebruikt iemand in Duitsland slechts een kwart van de voorwerpen die hij bezit regelmatig. Dit maakt duidelijk dat we wanneer we het over grondstoffenschaarste en het behoud van hulpbronnen hebben, we het ook over consumentengedrag hebben. Met name de welvarende samenlevingen dragen er met hun overvloedige leven in belangrijke mate toe bij dat sommige grondstoffen vroeg of laat niet meer in voldoende hoeveelheden beschikbaar zullen zijn. Het Clausthaler Umwelttechnik-Institut (CUTEC) heeft onlangs een statisch bereik van 13 jaar berekend voor bijvoorbeeld indium, dat onder andere nodig is voor de productie van platte beeldschermen. Binnen enkele generaties dreigt dus al een belangrijk tekort. En op het eerste gezicht ziet het er voor koper, dat onmisbaar is voor bijna alle toekomstige elektronische technologieën, net zo dreigend uit. Over 39 jaar zullen de reserves – de reserves die volgens de huidige normen economisch exploiteerbaar zijn – uitgeput zijn. Maar met de kwestie van grondstoffenschaarste is echter zoals zo vaak in het leven: uiteindelijk zijn veel zaken veel complexer dan ze het eerste gezicht lijken. Hoe kritiek de aanvoer van een grondstof is, hangt af van vele factoren. Koper wordt bijvoorbeeld niet als kritiek geclassificeerd omdat er zeer goede recyclingmogelijkheden bestaan voor deze grondstof. Het recyclingpercentage van momenteel 20 procent wereldwijd zal in de toekomst waarschijnlijk aanzienlijk toenemen. In Duitsland wordt 45 procent van het koper al gerecycled. Dus op internationaal niveau is er nog wat speelruimte.

  • > Definitie van reserves vs. hulpbronnen
   Bij het evalueren van natuurlijke hulpbronnen wordt een onderscheid gemaakt tussen reserves en hulpbronnen. Het begrip reserves is informatiever omdat het op de middellange termijn relevanter is. Het verwijst naar de hoeveelheid grondstof die economisch kan worden ontgonnen met behulp van de momenteel beschikbare methoden. De term ‘hulpbronnen’ verwijst daarentegen naar een schatting van de hoeveelheden grondstoffen die verondersteld worden te bestaan maar met de huidige technologie niet kunnen worden ontgonnen.
  • De resterende tijd dat grondstoffen naar verwachting voor ons beschikbaar zullen zijn, staat vermeld als de zogenaamde 'statische levensduur'. Dit cijfer wordt berekend door de reserves en/of middelen te delen door het huidige jaarlijkse verbruik.

Wanneer wordt de toevoer van grondstoffen kritiek?

Als je echt betrouwbare uitspraken wilt doen over hoe ernstig het met de aanvoer van verschillende grondstoffen gesteld is, moet je naar verschillende aspecten kijken. Naast de statische levensduur en de recycleerbaarheid van een materiaal is het ook belangrijk om het economische belang en de substitueerbaarheid ervan te evalueren, d.w.z. of de grondstof al dan niet door een andere kan worden vervangen. Bovendien kunnen handelsbeperkingen de bevoorrading beïnvloeden, evenals de locatie en het aantal mijnen over de hele wereld: Zijn de regio's politiek stabiel? Hoe geconcentreerd is de productie van de grondstof? Dit is precies wat CUTEC heeft gedaan: beoordelen hoe kritiek de situatie is voor 14 verschillende grondstoffen. We hebben de informatie samengevat als een infographic die ook als download beschikbaar is.

De grondstoffen afzonderlijk beoordeeld

 • We hebben informatie over de verschillende grondstoffen samengevat voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Naast een algemene beschrijving van de grondstof en het toepassingsgebied ervan, bevat het ook informatie over de recyclebaarheid en substitueerbaarheid, de beschikbaarheid en huidige handelsbeperkingen. De gegevens zijn allemaal gebaseerd op CUTEC-onderzoek uit 2016.

  • Chroom

   • Algemene betekenis

    Chroom is een zilverwit, corrosiebestendig, gemakkelijk vervormbaar maar toch hard, paramagnetisch en vuurvast metaal (smeltpunt ongeveer 1907 °C). Meer dan 90 procent van het chromiet dat in de wereld aanwezig is, wordt gebruikt in de metallurgie. Vergeleken met het gebruik als legeringscomponent, zijn de andere toepassingen – zoals in de chemische industrie of voor vuurvaste materialen – slechts van ondergeschikt belang.  

    Metaalchroom en driewaardige chroomverbindingen, bijvoorbeeld het van nature voorkomende chromieterts, zijn niet schadelijk voor de gezondheid. Zeswaardige chroomverbindingen (CrVI) zijn echter giftig, carcinogeen en mutageen. Ze worden voornamelijk gebruikt als oxidatiemiddel voor corrosiebescherming en als precursoren van talrijke chroomverbindingen

    Toepassingsgebied:

     • Roestvrij staal
     • Legeringen
     • Hard en decoratief verchromen
     • Vuurvaste producten
     • Chemicaliën
     • Leerlooierij
     • Pigmenten
     • Katalysator
    • Beschikbaarheid:

     Momenteel wordt wereldwijd jaarlijks ongeveer 27 miljoen ton chroom geproduceerd. De chroomreserves zijn momenteel meer dan 480 miljoen ton. Dit resulteert in een statisch bereik van 18 jaar. Chroom is een relatief schaars middel in termen van reserves, maar de geschatte middelen bedragen ruim 12.000 miljoen ton. Bij een constant debiet is er een statisch bereik van 444 jaar.  

     De chroomwinning is voor ongeveer 83 procent in drie landen geconcentreerd: Zuid-Afrika heeft het grootse aandeel met bijna 56 procent, gevolgd door Kazachstan (14 procent) en India (13 procent). Bij de producerende bedrijven is de concentratie van de drie grootste producenten met bijna 37 procent minder uitgesproken.

    • Reserves (in miljoenen tonnen)
     480

     Hulpbronnen (in miljoenen tonnen)
     12.000

     Jaarlijkse mijnproductie (in miljoenen tonnen)
     27

     Statisch bereik reserves (in jaren)
     18

     Statisch bereik hulpbronnen (in jaren)
     444

     Producerende landen (top 3)
     Zuid-Afrika (55,5 %)
     Kazachstan (14,1 %)
     India (13 %)

     Beschikbaarheidsrisico
     82 %

    Recyclebaarheid en substitueerbaarheid:

    De chroomrecycling ligt momenteel op 13 procent en is economisch lonend. Daarom is er veel vraag naar chroomhoudend staal en schroot. In principe worden anorganische chroomverbindingen echter in toenemende mate vervangen door anorganische chroomverbindingen vanwege de gevaren voor de gezondheid.  

    Chroom kan niet worden vervangen in de belangrijkste toepassingen op het gebied van metallurgie. Volgens het verslag van de Europese Commissie is het chroomaanbod als kritiek aangemerkt, te wijten aan de hoge concentratie van de drie grootste productielanden.

    Substitueerbaarheidsindex

    Handelsbeperkingen:

    Verschillende landen hebben handelsbeperkingen voor chroom. Volgens de OESO-inventarisatie van de exportbeperkingen voor grondstoffen worden de uitvoerheffingen op chroomafval en schroot toegepast door Rusland (6,5 procent) en Pakistan (25 procent). In India zijn er licentieovereenkomsten voor chroomertsen en concentraten. In Zuid-Afrika zijn deze overeenkomsten uitgebreid naar andere chroomproducten.

   Fosfor (fosfaat)

   • Algemene betekenis:

    Fosfor wordt gebruikt als meststof, voedsel en voer in de landbouw. Andere toepassingen van fosfor zijn reinigingsmiddelen, corrosie-inhibitoren en vlamvertragers.

    • Beschikbaarheid:

     Fosfor wordt geproduceerd uit ruw fosfaat. Momenteel bedraagt de jaarlijkse wereldwijde productie van steenfosfaat ongeveer 223 miljoen ton per jaar. Wereldwijd bedraagt de voorraad ruw fosfaat 69.000 miljoen ton. Dit resulteert in een statisch bereik van 309 jaar. De geïdentificeerde ruwe fosfaatbronnen bedragen ongeveer 300.000 miljoen ton, wat afgemeten aan het huidige verbruik resulteert in een statische bron van ruim 1.345 jaar.

     De winning van ruw fosfaat is geconcentreerd in drie landen (ca. 71 procent): China heeft het hoogste aandeel met ca. 45 procent, gevolgd door Marokko (ca. 14 procent) en de VS (ca. 12 procent). Van de productiebedrijven zijn de drie belangrijkste goed voor 65 procent. Hieruit blijkt een relatief hoge regionale en bedrijfsconcentratie in de aanvoer van steenfosfaat.

    • Reserves (in miljoenen tonnen)
     69.000

     Hulpbronnen (in miljoenen tonnen)
     300.000

     Jaarlijkse mijnproductie (in miljoenen tonnen)
     223

     Statisch bereik reserves (in jaren)
     309

     Statisch bereik hulpbronnen (in jaren)
     1.345

     Producerende landen (top 3)
     China (44,8 %)
     Marokko (13,5 %)
     USA (12,4 %)

     Beschikbaarheidsrisico
     70,7 %

    Recyclebaarheid en substitueerbaarheid:

    REMONDIS heeft een gepatenteerd proces ontwikkeld waarmee fosfor uit rioolslibas kan worden teruggewonnen. Voor meer informatie, zie Fosforrecycling

    Fosfor is niet vervangbaar op het hoofdgebied van agrarisch gebruik. In de toekomst kunnen fosforafzettingen op de zeebodem worden gebruikt, op voorwaarde dat economisch haalbare winning kan worden verzekerd.

    Substitueerbaarheidsindex

    Handelsbeperkingen:

    Er zijn geen handelsbeperkingen bekend.

   Gallium

   • Algemene betekenis:

    Gallium is een zilverachtig witmetaal. Het wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van galliumverbindingen zoals galliumarsenide, galliumnitride, galliumfosfide en galliumantimonide. Deze verbindingen worden op hun beurt gebruikt voor de productie van halfgeleiders voor geïntegreerde schakelingen (bijv. voor smartphones) en opto-elektronische apparaten (LED's, laserdioden, fotodiodes, zonnecellen, enz.). Bovendien worden deze verbindingen gebruikt voor legeringen met een laag smeltpunt en kunnen ze ook worden gebruikt als kwikvervangers voor thermometervullingen.  

    Prognoses geven aan dat de vraag naar gallium voor fotovoltaïsche cellen met dunne film en microchips, evenals witte leds en andere toekomstige technologieën, enorm zal groeien.

    Toepassingsgebied:

     • Halfgeleiders voor geïntegreerde schakelingen en opto-elektronische apparaten
     • Legeringen met een laag smeltpunt
     • Vervanging van kwik voor thermometervullingen
    • Beschikbaarheid:

     In 2015 bedroeg de productie van gallium in de mijnen 435 ton. Gallium is het meest geëxtraheerde bijproduct van bauxiet in de aluminiumproductie wereldwijd en lokaal uit de zinkverwerking. Het gemiddelde galliumgehalte in bauxietafzettingen is 50 ppm (1 deel per minuut [ppm] is een miljoenste). De bauxietreserves komen overeen met 28.000 miljoen ton, de grondstoffen met 65.000 miljoen ton.  

     Betrouwbare gegevens over galliumproductie en reserves zijn niet beschikbaar, maar met deze gegevens en de aanname dat 95 procent van het gallium is afgeleid van bauxiet, is het mogelijk om galliumreserves en -bronnen te schatten en het statische bereik voor gallium te berekenen. De resultaten van deze schattingen tonen aan dat de galliumreserves momenteel ongeveer 1,4 miljoen ton bedragen en de hulpbronnen tot ongeveer 3,3 miljoen ton. Vanwege de zeer hoge bauxietreserves en -hulpbronnen is het statisch bereik van gallium van meer dan 3000 jaar en het hulpbronnenbereik zelfs 7471 jaar. Slechts een klein percentage van de gallium in bauxietafzettingen is echter mogelijk recupereerbaar.

    • Reserves (in tonnen)
     1.400.000

     Hulpbronnen (in tonnen)
     3.250.000

     Jaarlijkse mijnproductie (in tonnen)
     435

     Statisch bereik reserves (in jaren)
     3.218

     Statisch bereik hulpbronnen (in jaren)
     7.471

     Producerende landen (top 3)
     China
     Duitsland
     Japan

     Beschikbaarheidsrisico
     Niet beschikbaar

    Recyclebaarheid en substitueerbaarheid:

    In sommige toepassingen van geïntegreerde schakelingen is effectieve vervanging van galliumarsenide niet mogelijk. Vloeibare kristallen kunnen worden gebruikt in plaats van LED's in displays. In plaats van galliumarsenide kan indiumfosfide of helium neon worden gebruikt in laserdioden. Siliciumhoudende vermogensversterkers in mobiele telefoons kunnen het gebruik van gallium vervangen. Siliconen zijn de sterkste concurrent van gallium in zonnecelle.

    Substitueerbaarheidsindex

    Substitutievoorbeelden:

    • Vloeibare kristallen in plaats van leds in displays
    • Indiumfosfide/helium-neon in plaats van galliumarsenide in laserdiodes
    • Op silicium gebaseerde eindversterkers in mobiele telefoons
    • Siliconen in zonnecellen

    Handelsbeperkingen:

    Volgens de OESO-inventaris van exportbeperkingen voor grondstoffen zijn er exportbeperkingen voor gallium naar verschillende landen. China maakt gebruik van een mix van uitvoerrechten (5 procent) en uitvoerquota, ook voor de uitvoer is een vergunning vereist. Rusland heeft een exporttarief van 6,5 procent.

   Goud

   • Algemene betekenis:

    De prijs van het edelmetaalgoud lag in 2015 8 procent lager dan in het voorgaande jaar en 30 procent lager dan in het recordjaar 2012. Goud wordt voornamelijk gebruikt in sieraden, de elektronica-industrie (contacten), tandheelkundige technologie, munten en medailles, beleggingen, vergulden en optische toepassingen (coatings, spiegels).

    Toepassingsgebied:

     • Juwelen
     • Elektrotechniek (contacten)
     • Tandtechniek
     • Munten en medailles
     • Investeringen
     • Vergulden
     • Optische toepassingen (coatings, spiegels, enz.)
    • Beschikbaarheid:

     De wereldwijde goudmijnproductie bedroeg 3000 ton in 2015. Met een huidige reserve van 56.000 ton is het statische bereik 19 jaar. In 2015 werd in de VS 140 ton goud uit nieuw en oud schroot teruggewonnen, iets minder dan het verbruik door bedrijven in de VS. Door de daling van de primaire goudproductie daalt de goudrecycling sinds 2011. Toch wordt goud niet als kritiek aangemerkt.   

     Ongeveer 34 procent van de gouddelving is geconcentreerd in drie landen: China heeft het grootse aandeel van iets minder dan 16 procent, gevolgd door Australië (10 procent) en India (8,1 procent).

    • Reserves (in tonnen)
     56.000

     Hulpbronnen (in tonnen)
     Niet beschikbaar

     Jaarlijkse mijnproductie (in tonnen)
     3.000

     Statisch bereik reserves (in jaren)
     19

     Statisch bereik hulpbronnen (in jaren)
     Niet beschikbaar

     Producerende landen (top 3)
     China (16,3 %)
     Australië (10 %)
     India (8,1 %)

     Beschikbaarheidsrisico
     34,4 %

    Recyclebaarheid en substitueerbaarheid:

    De recyclebaarheid van goud is hoog. 25 procent van het edelmetaal dat in de productie wordt gebruikt, wordt gerecycled. Goud kan worden vervangen door het gebruik van niet-edelmetalen als basismateriaal voor elektrische en elektronische producten, alsook juwelen en het legeringen daarvan met goud. Veel van deze producten worden voortdurend verder ontwikkeld om het goudgehalte te verminderen en tegelijkertijd de gebruikswaarde ervan te behouden.

    Substitueerbaarheidsindex

    Substitutievoorbeelden:

    • Palladium, platina en zilver kunnen goud vervangen

    Handelsbeperkingen:

    Volgens de inventaris van de OESO over de controle op de uitvoer van grondstoffen, hebben Benin, Fiji, Indonesië, Mali, Senegal, Sierra Leone en Zuid-Afrika overeenkomsten betreffende handelsvergunningen voor goud. In Benin en Fiji geldt een uitvoerbelasting van 3 procent. In andere landen zijn geen andere exportbeperkingen bekend.

   Indium

   • Algemene betekenis:

    Indium is een zilverwit, zacht zwaar metaal dat legeringen kan vormen met de meeste andere metalen en verhoogt over het algemeen de sterkte en corrosiebestendigheid van het legeringssysteem. Het vermogen om transparant en elektrisch geleidend te zijn maakt indiumtinoxide (ITO) essentieel voor LCD-schermen en platte beeldschermen.  

    Behalve dunne filmcoatings, lagetemperatuurlegeringen en zachte soldeersels (bijvoorbeeld loodvrije soldeermiddelen), wordt indium ook gebruikt in halfgeleiders (bijvoorbeeld in LED’s en laserdiodes) en in dunne filmzonnecellen.  

    Indium zal ook in de toekomst van groot belang blijven voor display toepassingen en de vraag ernaar zal toenemen. Andere toepassingsgebieden die steeds belangrijker zullen worden, zijn onder andere dunne-film fotovoltaïsche panelen en witte LED's. De vraag naar Indium voor de productie van LED's en fotovoltaïsche modules zou in 2020 ongeveer 20 procent van de primaire productie van indium kunnen beslaan. In 2012 was dat 7 procent. Voor displaytoepassingen zou dit aandeel met 5,5 procent per jaar kunnen groeien door de groeiende vraag naar smartphones en tablet-pc's.

    Toepassingsgebied:

     • Indiumtinoxide in LCD-schermen of platte schermen
     • Lagetemperatuurlegeringen
     • Lassen
     • Halfgeleiders 
     • Dunnefilm-zonnecellen
    • Beschikbaarheid:

     In 2015 bedroeg de mijnproductie van indium 755 ton. 95 procent van de indiumproductie is als bijproduct van de zinkproductie. Het gemiddelde indiumgehalte in zinkafzettingen is ongeveer 50 ppm, terwijl de zinkreserves en -hulpbronnen gelijk zijn aan respectievelijk 200 miljoen en 1.900 miljoen ton. Met deze gegevens worden de indiumreserves of -hulpbronnen en het statische bereik berekend. De resultaten van de berekeningen tonen aan dat de reserves van indium 10.000 ton en hulpbronnen 95.000 ton zijn. Het resulterende statische bereik is slechts 13 jaar en het bereik van de statische hulpbronnen is 126 jaar.

     Ongeveer 78 procent van de indiumproductie is geconcentreerd in drie landen: China heeft het grootse aandeel van 49 procent, gevolgd door Zuid-Korea (ongeveer 20 procent) en Japan (ongeveer 10 procent). Hieruit blijkt een hoge regionale concentratie in het aanbod van indium.

    • Reserves (in tonnen)
     10.000

     Hulpbronnen (in tonnen)
     95.000

     Jaarlijkse mijnproductie (in tonnen)
     755

     Statistisch bereik reserves (in jaren)
     13

     Statisch bereik hulpbronnen (in jaren)
     126

     Producerende landen (top 3)
     China (49 %)
     Zuid-Korea (19,9 %)
     Japan (9,5 %)

     Beschikbaarheidsrisico
     78,4 %

    Recyclebaarheid en substitueerbaarheid:

    Indium wordt hoofdzakelijk gerecycled door recycling van resten van het sputteren (kathodesputteren). De sterke prijsvolatiliteit en de bezorgdheid over de voortdurende beschikbaarheid van indium hebben geleid tot een grotere zoektocht naar vervangingsmiddelen. Het gebruik in displays is een moeilijk te vervangen toepassing. Er zijn pogingen om antimoontinoxide als vervanging te gebruiken. Antimoon is echter controversieel vanwege zijn toxiciteit en carcinogeniteit. Koolstofnanobuizen worden ook beschouwd als een alternatief voor ITO in beeldschermen, zonnecellen en touchscreens. Er zijn beschikbaarheidsrisico’s door de slechte substitueerbaarheid van indium bij het belangrijkste gebruik (LCD’s) en de verwachte toename van de vraag.

    Substitueerbaarheidsindex

    Substitutievoorbeelden:

    • Antimoontinoxide als vervanging voor ITO in display toepassingen
    • Koolstofnanobuizen als alternatief voor ITO in beeldschermen, zonnecellen en aanraakschermen
    • Poly(3,4-thyleendioxythiofeen) (PEDOT) als ITO-vervanger in displays en lichtgevende dioden
    • Zilveren nanodraden als vervanging voor ITO in touchscreens 
    • Grafeennanokristallen ter vervanging van ITO in zonnecellen en LCD's
    • Galliumarsenide als vervanger van indiumfosfide in zonnecellen en halfgeleidertoepassingen
    • Hafnium in plaats van indium in legeringen van kernreactorbesturingselementen

    Handelsbeperkingen:

    De aanvoer van indium uit China is sterk gereguleerd en beperkt. Mijnbouwbedrijven moeten vergunningen krijgen en er worden exportquota toegewezen. In 2006 voerde China een exportbelasting op indium in die in 2009 werd verlaagd van 15 procent naar 5 procent. Rusland heeft ook een exportbelasting van 6,5 procent.

   Kobalt

   • Algemene betekenis:

    Kobalt, een overgangsmetaal, is ferromagnetisch en erg hard. Het behoudt zijn stabiliteit en magnetische eigenschappen bij hoge temperaturen en heeft een relatief lage thermische en elektrische geleidbaarheid. In de toekomst zijn de vraag naar lithium-ion-accu’s en nieuwe toepassingen van superlegeringen (bijvoorbeeld slijtvaste kobalt-chroom-molybdeenlegeringen in orthopedische implantaten, hoge temperatuur superlegeringen voor de lucht- en ruimtevaartindustrie) bijzonder veelbelovend. Ook het gebruik van kobalt in katalysatoren voor de productie van synthetische brandstoffen zal in de toekomst toenemen.

    Toepassingsgebied:

     • Accu’s 
     • Superlegeringen 
     • Harde metalen 
     • Katalysatoren
     • Magneten
     • Pigmenten
     • Speciale chemicaliën 
     • Staalsoorten met hoge temperaturen, oppervlaktecoating, magneetbanden
    • Beschikbaarheid:

     De wereldwijde delving van kobalt bedroeg in 2015 124.000 ton. Met een huidige reserve van 7,1 miljoen ton is het statische bereik 57 jaar. De wereldwijd geïdentificeerde terrestrische kobaltvoorraden komen overeen met 25 miljoen ton. Meer dan 120 miljoen ton kobaltvoorraden zijn geïdentificeerd in mangaanknollen en korsten op de zeebodem.  

     50,8 procent van de wereldproductie uit mijnen komt uit de Democratische Republiek Congo. Andere belangrijke landen zijn China (5,8 procent), Rusland (5,1 procent), Canada (5,1 procent) en Australië (4,8 procent). Dit betekent dat de productie van kobalt voor ongeveer 62 procent geconcentreerd is in drie landen en ongeveer 72 procent in vijf landen.

    • Reserves (in tonnen)
     7.100.000

     Hulpbronnen (in tonnen)
     25.000.000*

     Jaarlijkse mijnproductie (in tonnen)
     124.000

     Statistisch bereik reserves (in jaren)
     57

     Statisch bereik hulpbronnen (in jaren)
     202

     Producerende landen (top 3)
     Democratische Republiek Congo (50,8 %)
     China (5,8 %)
     Rusland (5,1 %)

     Beschikbaarheidsrisico
     61,7 %

     * plus 120 miljoen ton op de zeebodem

    Recyclebaarheid en substitueerbaarheid:

    Het recyclingpercentage van kobalt is 16 procent. In sommige toepassingen resulteert vervanging van kobalt in een verlies aan productprestaties.

    Substitueerbaarheidsindex

    Substitutievoorbeelden:

    • Barium- of strontiumferrieten, neodymium-ijzer-boor of nikkel-ijzerlegeringen in magneten
    • Cerium, ijzer, lood, mangaan of vanadium in verven
    • Kobalt-ijzer-koper of ijzer-koper in diamantgereedschappen
    • Koper-ijzer-mangaan voor het uitharden van onverzadigde polyesterharsen
    • IJzer, ijzer-kobalt-nikkel, cermet of keramiek in snij- en slijtvaste materialen
    • IJzer-fosfor, mangaan, nikkel-kobalt-aluminium of nikkel-kobalt-mangaan in lithium-ion-accu’s
    • Legeringen op nikkelbasis of keramiek in straalmotoren
    • Nikkel in aardoliekatalysatoren
    • Rhodium in hydroformyleringskatalysatoren

    Handelsbeperkingen:

    Kobalt wordt geclassificeerd als een ‘conflictief materiaal’ vanwege de omvangrijke mijnbouw in de Democratische Republiek Congo, een land dat wordt gekenmerkt door onveiligheid, uitbuiting, corruptie en chaos door oorlog, dat een van de armste landen ter wereld is.

   Koper

   • Algemene betekenis:

    Het gebruik van koper varieert sterk wereldwijd. Het wordt momenteel vooral gebruikt als kopermetaal en in legeringen (messing, brons en nikkelzilver), bijvoorbeeld voor buizen, kabels, draden, geleiders en plaatwerk.

    Koper is ook het uitgangspunt voor alle toekomstige elektrische en elektronische technologieën. Het zachte en vervormbare metaal corrodeert niet in de lucht (vorming van een beschermende oxidelaag) en wordt alleen aangetast door oxiderende zuren. Koper kan verder verwerkt worden in vele vormen zoals platen, folies of draden. De belangrijkste eigenschappen zijn elektrische geleidbaarheid, thermische geleidbaarheid en legeringsvermogen met veel andere metalen.

    Toepassingsgebied:

     • Kopermetaal en -legeringen voor buizen
     • Kabels, draden, leidingen, platen enz. in de bouw
     • Elektrotechniek
     • Machinebouw
     • Munten
    • Beschikbaarheid:

     Momenteel bedraagt de jaarlijkse wereldwijde productie van koper ongeveer 19 miljoen ton, en zijn er naar schatting 720 miljoen ton koperreserves wereldwijd [USGS 2016]. Dit resulteert in een statisch bereik van 39 jaar. De geïdentificeerde koperhulpbronnen bedragen ongeveer 2100 miljoen ton, wat een statisch grondstofbereik van 112 jaar oplevert op basis van het huidige verbruik.  

     Het belangrijkste exportland is Chili met een aandeel van ongeveer 31 procent van de wereldproductie. Andere belangrijke landen zijn China (9,4 procent), Peru (8,6 procent), VS (6,7 procent) en de Democratische Republiek Congo (5,3 procent).

     Als je kijkt naar de drie belangrijkste producerende landen, resulteert dit in een productie-aandeel van ongeveer 49 procent van de wereldproductie. Van de productiebedrijven zijn de drie belangrijkste bedrijven goed voor 29,4 procent.

    • Reserves (in miljoenen tonnen)
     720

     Hulpbronnen (in miljoenen tonnen)
     2.100

     Jaarlijkse mijnproductie (in miljoenen tonnen)
     18,7

     Statisch bereik reserves (in jaren)
     39

     Statisch bereik hulpbronnen (in jaren)
     112

     Producerende landen (top 3)
     Chili (30,5 %)
     China (9,4 %)
     Peru (8,6 %)

     Beschikbaarheidsrisico
     48,5 %

    Recyclebaarheid en substitueerbaarheid:

    Koper is gemakkelijk te recyclen, maar de gerapporteerde recyclingpercentages variëren tussen 20 en 47 procent. Het Duitse recyclingpercentage (meer dan 40 procent) bewijst dat er nog steeds veel potentieel is. De bijna unieke mogelijkheden van koper, voornamelijk in termen van elektrische geleidbaarheid, maken vervanging ervan moeilijk.

    Substitueerbaarheidsindex

    Handelsbeperkingen:

    Volgens informatie van de OESO past China een btw-verlaging toe op koperdraad. Indonesië heeft een licentieovereenkomst voor koperafval en -schroot. Rusland hanteert verschillende exportbelastingen tussen 10 en 50 procent. In Zambia is een exportbelasting van 15 procent van toepassing op verschillende kopermaterialen. Er zijn ook andere landen met handelsbeperkingen op koper.

   Niobium

   • Algemene betekenis:

    Niobium komt in de natuur voornamelijk voor als pyrochloor of niobiet (gemengd kristal met ijzer, tantaal en mangaan). Een ander erts met niobium en tantaal componenten is coltan (columbiet tantaalerts). Niobium heeft een hoog smeltpunt (2.468 °C), is bestand tegen alle zuren behalve fluorwaterstofzuur en wordt alleen aangetast door alkali-smeltingen. Het is bestand tegen lucht en corrosie, zelfs bij hoge temperaturen, en heeft een zeer goede elektrische en thermische geleidbaarheid. Niobium wordt in veel gebieden gebruikt vanwege zijn specifieke eigenschappen.

    Toepassingsgebied:

     • Staallegeringen (roestvrij staal) legeringen
     • Superlegeringen (vliegtuigturbines) luchtvaart
     • Elektrolytische condensatoren
     • Katalysator
    • Beschikbaarheid:

     De jaarlijkse productie van niobium in 2015 bedroeg ongeveer 56.000 ton en de reserves waren ongeveer 4,3 miljoen ton. Dit brengt de statische dekking op 77 jaar [USGS 2016]. Als we naar de producerende landen kijken, wordt het duidelijk dat Brazilië, met iets meer dan 89 procent, bijna de enige bron van niobium is. Canada heeft ongeveer 9 procent van de productie van niobium. De situatie is vergelijkbaar met de productiebedrijven: de drie grootste bedrijven produceren vrijwel alle niobium (ongeveer 93 procent).

    • Reserves (in tonnen)
     4.300.000

     Hulpbronnen (in tonnen)
     Niet beschikbaar

     Jaarlijkse mijnproductie (in tonnen)
     56.000

     Statisch bereik reserves (in jaren)
     77

     Statisch bereik hulpbronnen (in jaren)
     Niet beschikbaar

     Producerende landen (top 2)
     Brazilië (89,3 %)
     Canada (8,9 %)

     Beschikbaarheidsrisico
     98 %

    Recyclebaarheid en substitueerbaarheid:

    Het recyclingpercentage van niobium is 11 procent. Hoewel niobium in de verschillende toepassingen kan worden vervangen, hangt dit gedeeltelijk samen met hoge kosten en/of prestatieverliezen.

    Substitueerbaarheidsindex

    Substitutievoorbeelden:

    • Molybdeen en vanadium als legeringselementen in zeer sterke, laaggelegeerde staalsoorten
    • Tantaal en titanium als legeringselementen in roestvrij en hoogsterkte staallegeringen
    • Keramiek, molybdeen, tantaal en wolfraam bij hoge temperatuur toepassingen

    Handelsbeperkingen:

    Volgens OESO-cijfers hanteren de Dominicaanse Republiek en Vietnam een exportbelasting van respectievelijk 5 procent en 20 procent op niobiumertsen en concentraten. Licentieovereenkomsten worden gebruikt door Grenada, Rwanda en de Filippijnen. Brazilië en Canada zijn niet onderworpen aan handelsbeperkingen.

   Metalen uit de platinagroep

   • Algemene betekenis:

    Onder de groep platinametalen vallen de zes elementen platina, palladium, rhodium, ruthenium, osmium en iridium. De belangrijkste aandachtspunten in de CUTEC-studie waren platina en palladium. Alle platinametalen zijn zeer zeldzaam en duur, chemisch inert en worden, met uitzondering van iridium, allemaal gebruikt als katalysator of katalysatortoevoeging. Platina heeft een dichtheid van 21,5 g/cm3, twee keer zo hoog als palladium. De elektrische geleidbaarheid is echter vrijwel identiek met 9,5-106 S/m voor palladium en 9,7-106 S/m voor platina. De waarden liggen duidelijk onder die van zilver of koper.

    Toepassingsgebied:

    • Platina

     • Autokatalysator
     • Juwelen  
     • Beleggingen
     • Katalysatoren (chemie)
     • Elektronica
     • Medische technologie (incl. tandtechnologie)
     • Petrochemie
     • Glas
    • Palladium

     • Autokatalysator
     • Elektrotechniek
     • Katalysatoren (chemie)
     • Medische technologie (incl. tandtechnologie)
     • Juwelen
    • Beschikbaarheid:

     In 2015 bedroeg de wereldwijde productie 178 ton platina en 208 ton palladium. De reserves voor beide elementen bedroegen ruim 66.000 ton, wat overeenkomst met een statisch bereik van 171 jaar. De hulpbronnen worden geschat op 100.000 ton. De toevoer van platina en palladium moet worden aangemerkt als bijzonder kritiek, aangezien de aanvoer voornamelijk uit Zuid-Afrika (ongeveer 51 procent) en Rusland (ongeveer 27 procent) komt. Hieruit blijkt een hoge regionale en ondernemende concentratie van de platina en palladiumreserves.

    • Reserves (in tonnen)
     66.000

     Hulpbronnen (in tonnen)
     100.000

     Jaarlijkse mijnproductie (in miljoenen tonnen)
     178 (platina)
     208 (palladium)

     Statistisch bereik reserves (in jaren)
     171

     Statisch bereik hulpbronnen (in jaren)
     259

     Producerende landen (top 3)
     Zuid-Afrika (51,3 %)
     Rusland (26,7 %)
     Canada (8,5 %)

     Beschikbaarheidsrisico
     86,5 %

    Recycleerbaarheid en substitueerbaarheid:

    Het recyclingpercentage is bijna 35 procent. Vooral het recyclen van industriële katalysatoren wordt als zeer efficiënt beschouwd. Platina, palladium en rhodium zijn van groot economisch belang en zijn in veel toepassingen moeilijk of onmogelijk te vervangen. Volgens de studie van de Europese Unie is substitutie weliswaar mogelijk, maar gaat dit gepaard met hoge kosten en/of prestatieverliezen. De substitueerbaarheid van platina en palladium is derhalve zeer beperkt.

    Handelsbeperkingen:

    PGM's worden door verschillende landen beschouwd als ‘risicovolle’ of ‘kritieke’ materialen vanwege de concentratie in weinig landen. Momenteel worden PGM's echter wereldwijd verhandeld en zijn er geen handelsbeperkingen vastgesteld. In Rusland geldt momenteel een exportbelasting van 6,5 procent voor alle export van PGM. De stakingen van Zuid-Afrikaanse mijnwerkers in 2012 hadden gevolgen voor de productie van PGM. Dit zou in de toekomst opnieuw kunnen gebeuren.

    Substitueerbaarheidsindex

   Tantaal

   • Algemene betekenis:

    Tantaal komt in de natuur vooral voor als tantaal of als microliet en wodginite. Net als niobium zit het ook in coltan. Tantaal heeft een hoog smeltpunt (2996 °C) en is hard, maar kan worden uitgebreid en gewalst. Het is bestand tegen alle zuren behalve fluorwaterstofzuur en logen, is bestand tegen corrosie en heeft een zeer goede elektrische en thermische geleidbaarheid. Door zijn specifieke eigenschappen kent tantaal zeer veel toepassingen. Meestal (42 procent) wordt tantaal gebruikt als microcondensator in computers, auto-elektronica, mobiele telefoons en de ruimtevaartindustrie.

    Toepassingsgebied:

     • Microcondensatoren   
     • Op ta-metaal gebaseerde walsproducten
     • Legeringstoevoegingen, superlegeringen, enz.
     • Oxiden en chemicaliën  
     • Carbiden in harde metalen
    • Beschikbaarheid:

     In 2015 bedroeg de productie van tantaalmijnen iets minder dan 1200 ton, de reserves bedroegen ongeveer 100.000 ton. Daaruit volgt een statisch bereik van 83 jaar. De beschikbare hulpbronnen werden voornamelijk geïdentificeerd in Australië, Brazilië en Canada maar er werden geen precieze cijfers gegeven.

     De tantaalproductie concentreert zich voor ongeveer 79 procent op drie landen: Rwanda heeft het grootse aandeel van 50 procent, gevolgd door de Democratische Republiek Congo (ongeveer 17 procent) en Brazilië (ongeveer 13 procent). Dit resulteert in een hoge regionale concentratie in het aanbod van tantaal.

    • Reserves (in tonnen)
     100.000

     Hulpbronnen (in tonnen)
     Niet beschikbaar

     Jaarlijkse mijnproductie (in tonnen)
     1.200

     Statisch bereik reserves (in jaren)
     83

     Statisch bereik hulpbronnen (in jaren)
     Niet beschikbaar

     Producerende landen (top 3)
     Rwanda (50 %)
     DR Congo (16,7 %)
     Brazilië (12,5 %)

     Beschikbaarheidsrisico
     79,2 %

    Recyclebaarheid en substitueerbaarheid:

    Het recyclingpercentage van tantaal is volgens de EU 6 procent. In het algemeen is het mogelijk om tantaal te vervangen door een andere stof, maar de substituten hoeven niet noodzakelijkerwijs dezelfde prestaties te leveren. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de levering van het alternatieve materiaal, niobium, ook als bijzonder kritisch is geclassificeerd.

    Substitueerbaarheidsindex

    Substitutievoorbeelden:

    • Niobium in carbiden
    • Aluminium en keramiek in elektronische condensatoren
    • Glas, niobium, platina, titanium en zirkonium in corrosiebestendige toepassingen
    • Hafnium, iridium, molybdeen, niobium, rhenium en wolfraam bij toepassingen op hoge temperaturen

    Handelsbeperkingen

    In verschillende landen zijn er handelsbeperkingen. Volgens de OESO is Rwanda het enige producerende land waar de productie van tantaal wordt gecontroleerd. Rwanda heeft een licentieovereenkomst voor tantaalconentraten en een exportverbod op tantaalafval en -schroot. China heeft een btw-korting geïntroduceerd op tantaal en tantaalproducten. In Rusland is er een exportbelasting van 6,5 procent op tantaalafval en -schroot.

   Titanium

   • Algemene betekenis:

    Titanium heeft veel interessante eigenschappen. Het is zeer licht en heeft een speciale mechanische sterkte. Daarnaast is heeft het een hoog smeltpunt en lage thermische uitzettingscoëfficiënten en is het bestand tegen veel stoffen (waaronder zuren en zout water). Daarom zijn titaan en titaanlegeringen belangrijk voor vele toepassingen. Ongeveer 95 procent van het wereldwijd geproduceerde titanium wordt gebruikt als titaandioxide. Dit oxide wordt gebruikt in verf, lak, kunststof, papier, glas en keramiek. De overige 5 procent wordt verwerkt tot titaanmetaal.

    Er wordt een toenemende vraag verwacht door nieuwe toepassingsgebieden (corrosiebescherming voor ontziltingsinstallaties, implantaten, miniatuur condensatoren, kleurstofzonnecellen, superlegeringen).  

    Toepassingsgebied voor titaniummetaal:

     • Staal, legeringen, superlegeringen in de lucht- en ruimtevaart
     • Medische implantaten
     • Constructie van chemische apparaten
     • Petrochemie
     • Automobielindustrie
     • Deoxidatie van staal
     • Omhulsel van lasdraad
    • Beschikbaarheid:

     Met een mijnproductie van 6,1 miljoen ton en reserves van 790 miljoen ton is het statische bereik 130 jaar. Ondanks het grote economische belang ervan wordt de bevoorradingssituatie momenteel als minder kritiek geclassificeerd door voldoende diversificatie van de producerende landen (top 3 landen: ongeveer 38 procent).

    • Reserves (in miljoenen tonnen)
     790

     Hulpbronnen (in miljoenen tonnen)
     2.000

     Jaarlijkse mijnproductie (in miljoenen tonnen)
     6,09

     Statisch bereik reserves (in jaren)
     130

     Statisch bereik hulpbronnen (in jaren)
     328

     Producerende landen (top 3)
     China (14,8 %)
     Australië (14,2 %)
     Vietnam (8,9 %)

     Beschikbaarheidsrisico
     37,9 %

    Recyclebaarheid en substitueerbaarheid:

    Het recyclingpercentage van titanium is 6 procent. Titaniumdioxide kan in veel toepassingen worden vervangen. In hightechproducten is titanium echter moeilijk te vervangen vanwege de uitstekende sterkte, corrosieweerstand en lichtheid ervan.

    Substitueerbaarheidsindex

    Substitutievoorbeelden:

    • Ilmeniet, leucoxeen, rutiel, slakken en synthetisch rutiel concurreren als grondstof voor de productie van TiO2-pigment, titaniummetaal en lasstaafcoatings
    • Titanium concurreert met aluminium, composieten, intermetaalverbindingen, staal en superlegeringen
    • Aluminium, nikkel, roestvrij staal en zirkoniumlegeringen voor toepassingen die corrosiebestendigheid vereisen
    • Gemalen calciumcarbonaat, geprecipiteerd calciumcarbonaat, kaolien, talk als wit pigment

    Handelsbeperkingen:

    Verschillende landen hebben handelsbeperkingen op titanium. In de Oekraïne en in Vietnam liggen de exportbelastingen op titaniumafval, -schroot, -ertsen, -concentraten en -producten tussen 5 en 45 procent. Er zijn veel landen waar beperkingen op de handel in titanium zijn ingevoerd.

   Wolfraam

   • Algemene betekenis:

    Wolfraam is alleen te vinden in chemische verbindingen in de natuur en nooit in zijn elementaire vorm. Wolfraam heeft robuuste fysische eigenschappen en heeft het hoogste smeltpunt van alle ongelegeerde metalen en de op een na hoogste van alle elementen na koolstof. Wolfraam wordt voornamelijk gebruikt in legeringen om harde en hoge temperatuur gelegeerde staalsoorten te produceren.

    Toepassingsgebied:

     • Hard metaal (wolfraamcarbide)
     • Wolfraammetaal
     • Staalsoorten
     • Legeringen en superlegeringen voor gereedschapsstaal/hittebestendig staal
     • Walsmachines
     • Snijgereedschap
     • Boorkronen
     • Inserts
    • Beschikbaarheid:

     De wereldproductie bedroeg in 2015 iets minder dan 87.000 ton per jaar, met reserves van 3,3 miljoen ton. Dit resulteert in een statische levensduur van 38 jaar. Er worden geen cijfers gegeven over potentiële middelen. Er wordt alleen opgemerkt dat de middelen sterk versnipperd zijn. De concentratie van deposito's, die ongeveer 82 procent van de wereldproductie vertegenwoordigt, is sterk afhankelijk van China. Vietnam (5,7 procent) en Rusland (4,4 procent) volgden met aanzienlijk lagere productiecijfers. Deze drie landen zijn nu goed voor 91 procent van de wolfraambronnen in de wereld. Wat de concentratie van ondernemingen betreft, is het aandeel van de Chinese staatsbedrijven meer dan 83 procent. China heeft dus bijna een machtspositie op de markt.

    • Reserves (in miljoenen tonnen)
     3.300

     Hulpbronnen (in tonnen)
     Niet beschikbaar

     Jaarlijkse mijnproductie (in tonnen)
     87.000

     Statisch bereik reserves (in jaren)
     38

     Statisch bereik hulpbronnen (in jaren)
     Niet beschikbaar

     Producerende landen (top 3)
     China (81,6 %)
     Vietnam (5,7 %)
     Rusland (4,4 %)

     Beschikbaarheidsrisico
     91,7 %

    Recycleerbaarheid en substitueerbaarheid:

    Het recyclingpercentage van wolfraam wordt geschat op 37 procent. De recycling van het materiaal is zeer afhankelijk van de economische omstandigheden. Als algemene regel geldt echter dat het kan worden gerecycled. Vervanging van wolfraam voor een ander product kan - in sommige gebruiksgebieden - leiden tot hogere kosten of tot een verlies van productprestaties.

    Substitueerbaarheidsindex

    Substitutievoorbeelden:

    • Molybdeen voor bepaalde wolfraam-molencomponenten
    • Molybdeenstaal voor wolfraamstaal
    • Koolstofnanobuisvezel, inductietechnologie en LED’s voor op wolfraamelektroden of op gloeidraad gebaseerde verlichting
    • Verarmd uranium of lood voor stralingsbechermingstoepassingen of toepassingen die materialen met hoge dichtheid vereisen
    • Verarmde uraniumlegeringen voor pantserdoorborende projectielen

    Handelsbeperkingen:

    China heeft handelsbeperkingen opgelegd voor wolfraam. Het exportquotum is de afgelopen jaren verlaagd.

   Zink

   • Algemene betekenis:

    De belangrijkste toepassing van zink is corrosiebescherming van staalsoorten. Verdere toepassingsgebieden zijn de productie van zinkspuitgietwerk en messinglegeringen, farmaceutische producten, cosmetica, verven, lakken, keramiek en pigmenten.

    • Beschikbaarheid:

     Momenteel bedraagt de jaarlijkse wereldwijde productie van zink ongeveer 13,4 miljoen ton. De zinkreserves zijn ongeveer 200 miljoen ton wereldwijd. Dit resulteert in een statisch bereik van 15 jaar. De zinkhulpbronnen bedragen ongeveer 1900 miljoen ton, wat een statisch hulpbronnenbereik van 142 jaar oplevert op basis van het huidige verbruik.

     36,6 procent van de productie komt uit China. Andere belangrijke landen zijn Australië (11,8 procent), Peru (10,2 procent), VS (6,3 procent) en India (6,2 procent). Dit betekent dat de productie van zink voor ongeveer 59 procent geconcentreerd is in drie landen en ongeveer 71 procent in vijf landen. Van de productiebedrijven zijn de drie belangrijkste bedrijven goed voor 54,2 procent.

    • Reserves (in miljoenen tonnen)
     200

     Hulpbronnen (in miljoenen tonnen)
     1.900

     Jaarlijkse mijnproductie (in miljoenen tonnen)
     13,4

     Statisch bereik reserves (in jaren)
     15

     Statisch bereik hulpbronnen (in jaren)
     142

     Producerende landen (top 3)
     China (36,6 %)
     Australië (11,8 %)
     Peru (10,2 %)

     Beschikbaarheidsrisico
     58,6 %

    Recycleerbaarheid en substitueerbaarheid:

    Het percentage zinkrecyclage bedraagt bijna 8%. Op het gebied van chemicaliën, elektronica en pigmenten kunnen veel elementen worden gebruikt als vervanging voor zink. Substitutie is dus op zijn minst mogelijk voor deze toepassingen.

    Substitueerbaarheidsindex

    Substitutievoorbeelden:

    • Aluminium en kunststof materialen vervangen verzinkt plaatstaal in de automobielsector
    • Aluminiumlegering, cadmium, verf en plastic coatings vervangen zinklagen in andere toepassingen
    • Aluminium en magnesiumlegeringen als substituten voor zinkhoudende spuitgietlegeringen

    Handelsbeperkingen:

    In verschillende landen zijn er handelsbeperkingen voor zink. China maakt gebruikt van een btw-korting op verschillende zinkproducten. In Rusland is er een exportbelasting van 30 procent op zinkafval en -schroot.

   Zirkoon

   • Algemene betekenis:

    Zirkonium is het belangrijkste natuurlijk voorkomende mineraal van het element zirkonium en wordt in de keramische industrie gebruikt voor wand- en vloertegels, sanitair en technisch keramiek, glazuren en email. Zirkonium wordt ook gebruikt in chemicaliën, als gietbasis in gieterijen, in vuurvaste producten, beeldbuizen, schuurmiddelen, glazen en explosieven.

    • Beschikbaarheid:

     In 2015 bedroeg de productie van zirkonium ongeveer 14,1 miljoen ton, met reserves van 78 miljoen ton. Daaruit volgt een statisch bereik van 55 jaar voor zirkonium. De hulpbronnen bedragen 60 miljoen ton en het resulterende statische bereik van de hulpbronnen is 43 jaar.

     Een blik op de producerende landen laat zien dat Australië een aandeel heeft van ongeveer 36%, Zuid-Afrika 27% en China ongeveer 10%. Dit betekent dat iets minder dan 72% van de wereldproductie door drie landen wordt uitgevoerd. Andere belangrijke landen zijn Indonesië (ca. 8% van de wereldproductie) en de VS (ca. 4%). De vijf grootste producenten zijn dus verantwoordelijk voor ongeveer 85% van de wereldproductie. De top 3-producerende bedrijven hebben in totaal een aandeel van ruim 66%. De productie van zirkoon is dan ook zeer geconcentreerd - zowel vanuit het oogpunt van de regio als van de producerende bedrijven.

    • Reserves (in miljoenen tonnen)
     78

     Hulpbronnen (in miljoenen tonnen)
     60

     Jaarlijkse mijnproductie (in miljoenen tonnen)
     1,41

     Statistisch bereik reserves (in jaren)
     55

     Statisch bereik hulpbronnen (in jaren)
     43

     Producerende landen (top 3)
     Rwanda (35,5 %)
     Zuid-Afrika (27 %)
     China (9,9 %)

     Beschikbaarheidsrisico
     72,4 %

    Recyclebaarheid en substitueerbaarheid:

    Gegevens over het recyclingpercentage van zirkoon zijn niet beschikbaar. De substitutiemogelijkheden voor zirkoon zijn zeer beperkt. De grote vraag naar zirkoon en de bijna niet bestaande substitueerbaarheid in speciale toepassingen leiden tot een bijzonder kritiek aanbod van grondstoffen.

    Substitutievoorbeelden:

    • Laag in de chemische en vuurvaste industrie  
    • Voorwaardelijk in de keramische industrie 
    • Goed bij chromiet, keramietkeramiek en kerfaliet in de gieterij-industrie

    Handelsbeperkingen:

    China heeft handelsbeperkingen opgelegd aan zirkoon. Het exportquotum is de afgelopen jaren verlaagd.

ImpressumInformatie over gegevensbeschermingWhistleblower Policy


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Bedrijf

  Bij ons, een van de wereldwijd toonaangevende dienstverleners op het gebied van recycling, service en water met meer dan 30.000 medewerkers, draait alles om duurzaamheid. In meer dan 30 landen op vier continenten zorgen wij ervoor, dat het milieu en waardevolle hulpbronnen worden gespaard.
  Bedrijf


 • Kontakt

  REMONDIS SE & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 1060
  F +49 2306 106100
  Email

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen